Udio kunskih kredita stanovništvu premašio valutne

Udio kunskih kredita u ukupnim kreditima stanovništvu u posljednjih godinu dana narastao je za više od 5 postotnih bodova pri čemu se omjer kunskih i valutnih kredita u lipnju promijenio po prvi puta u korist kunskih kredita

39
krediti stanovništvu

Posljednji podaci HNB-a za lipanj upućuju na nastavak rasta ukupnih kredita stanovništvu i na mjesečnoj i na godišnjoj razini. Naime, u promatranom mjesecu krediti stanovništvu su uz mjesečni rast od 0,4 posto ili 521 milijun kuna te godišnji rast od 3,9 posto ili 4,5 milijardi kuna dosegli 121,8 milijardi kuna. To je ujedno i njihova najviša razina od siječnja 2016.

Godišnje stope rasta nastavljene su tako deseti mjesec za redom pri čemu je nastavljeno i ubrzavanje rasta (u svibnju 3,5%) ukazujući na postupni oporavak kreditne aktivnosti.

Štoviše i prema podacima na osnovi transakcija (koji isključuju utjecaj tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana) plasmani sektoru stanovništva potvrđuju nešto izraženiju kreditnu aktivnost budući da su uz mjesečni rast od 0,5 posto plasmani stanovništvu ubrzali svoj godišnji rast na 5,6 posto.

Promotrimo li prema valutnoj strukturi kreditne obveze sektora stanovništva vidi se da se sve više obveze preusmjeravaju iz valutnih u kunske što odražava izraženiju sklonost zaduživanja u domaćoj valuti čemu je zasigurno doprinio i pad kamatnih stopa. Tako je udio kunskih kredita u ukupnim kreditima stanovništvu u posljednjih godinu dana narastao za više od 5 postotnih bodova pri čemu se omjer kunskih kredita i onih valutnih u lipnju promijenio po prvi puta u korist kunskih kredita (51:49).

Naime, stanje kunskih kredita nastavilo se povećavati i na mjesečnoj i na godišnjoj razini pri čemu je njihova vrijednost premašila 61,8 milijardi kuna (mjesečno +1%). Na godišnjoj razini nastavljene su solidne dvoznamenkaste stope rasta (+15,8%). I dok pozitivan niz godišnjeg rasta iznosa kunskih kredita traje od prve polovice 2013., negativne godišnje stope rasta valutnih kredita započele su još u 2012. Na kraju lipnja nominalan iznos valutnih kredita po prvi puta se spustio ispod 60 milijardi kuna. Uz mjesečni i godišnji pad (-0,1% odnosno -6,1%) stanje valutnih kredita na kraju lipnja iznosilo je 59,98 milijardi kuna.

Stambeni krediti premašili 52,6 mlrd kuna

Promatrano prema vrstama kredita odobrenih stanovništvu najznačajniji udio, više od 43 posto, odnosi se na stambene kredite koji su zabilježili godišnji rast od 2,4 posto premašivši 52,6 milijardi kuna (mjesečno +0,2%). Iako skromne, time su pozitivne godišnje stope rasta nastavljene osmi mjesec za redom dok je dinamika ubrzavanja rasta prisutna posljednjih šest mjeseci. I unutar ove kategorije kredita stanovništvu vidljiv je trend promjene valutne strukture. Naime, primjetan je trend rasta kunskih kredita koji su na kraju lipnja premašili 14,8 milijardi kuna i pri tome zabilježili rast od 0,6 posto mjesečno te 24 posto godišnje.

Pri tome je udio kunskih kredita u ukupnim stambenim kreditima narastao na 28,1 posto što je 4,9 postotnih bodova u samo godinu dana. Istovremeno smanjen je udio kunskih kredita uz valutnu klauzulu (prvenstveno krediti vezani za euro) s 76,8 posto na 71,8 posto pri čemu se njihov iznos spustio na 37,8 milijardi kuna.

Gotovinski nenamjenski krediti s udjelom od 37,5 posto u ukupnim kreditima stanovništvu u lipnju su uz mjesečni i godišnji rast (0,8% odnosno 9,7%) premašili 45,7 milijardi kuna. Kod gotovinskih nenamjenskih kredita također je prisutan trend rasta udjela kunskih kredita u odnosu na one kunske kredite s valutnom klauzulom. Na kraju promatranog mjeseca udio kunskih kredita u ukupnim gotovinskim nenamjenskim kreditima iznosio je 70 posto.

Iako pozitivne godišnje stope rasta ukupnih kredita stanovništvu upućuju na oporavak kreditne aktivnosti stanovništva prema našim očekivanjima rast bi trebao biti umjeren osobito uzimajući u obzir ukupnu zaduženost sektora te strukturne slabosti tržišta rada.