Leasing društva su nepravdano i jednostrano mijenjala kamatne stope

Nadzori Hanfe su pokazali je da su 10 leasing društava, od 13 društava kod kojih su utvrđene nepravilnosti u obračunu kamata, neopravdano i jednostrano mijenjala kamatne stope u ugovorima o leasingu (marže ili ukupne kamatne stope)

16

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na posljednjoj je sjednici donijelo rješenja za još četiri leasing društva temeljem dodatno provedenih nadzora u dijelu obračuna kamatnih stopa. Time su provedeni nadzori nad ukupno 15 leasing društava za razdoblje od 2008. do 2020. godine.

Od posljednjih nadzora, kod društva Agram Leasing utvrđene su nezakonitosti i nepravilnosti koje se odnose na neopravdano i jednostrano mijenjanje kamatnih stopa i transparentnost aktualnih ugovornih odredbi u dijelu obračuna kamatnih stopa/leasing obroka. Kod tri društva – i4next leasing Croatia, Scania Credit Hrvatska i Volvo Financial Services leasing, nezakonitosti i nepravilnosti odnose na transparentnost aktualnih ugovornih odredbi u dijelu obračuna kamatnih stopa/leasing obroka.

Provedenim nadzorima Hanfa je utvrdila nezakonitosti i nepravilnosti u 13 od 15 leasing društava u dijelu obračuna kamatnih stopa, a o čijim je rezultatima Hanfa već ranije izvještavala javnost. Naime, dodatni nadzori potaknuti su time što je Hanfa prošle godine utvrdila nezakonitosti i nepravilnosti pri izračunu kamatnih stopa u jednom od društava za razdoblje od 2008. do 2020. godine.

Nadzori su pokazali je da su 10 leasing društava, od 13 društava kod kojih su utvrđene nepravilnosti u obračunu kamata, neopravdano i jednostrano mijenjala kamatne stope u ugovorima o leasingu (marže ili ukupne kamatne stope). To znači da su neka leasing društva, temeljem jednostranog određivanja kamatne stope, obračunavala leasing rate/obroke po kamatnim stopama koje su bile veće od onih početno ugovorenih. Kod tri leasing društva utvrđene su isključivo nepravilnosti koje se odnose na transparentnost aktualnih ugovornih odredbi, dok kod dva društva nisu utvrđene nepravilnosti.

Hanfa je leasing društvima kod kojih su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti naložila dostavu pisanog očitovanja o aktivnostima koje su poduzeli prema primateljima leasinga čije su ugovorne obveze neosnovano, netransparentno i jednostrano izmijenjene te objavu cjelokupnog rješenja Hanfe na naslovnici njihove internetske stranice, u trajanju od 60 dana, a sve kako bi primatelji leasinga i cjelokupna javnost bili jasno i transparentno informirani. Leasing društvima kod kojih su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti u dijelu aktualnih ugovornih odredbi Hanfa je naložila da s primateljima leasinga počnu sklapati ugovore na jasan i razumljiv način i da u njima bude jasno određen način obračuna kamatnih stopa i leasing obroka te uvjeti njihove izmjene kao i da ugovore usklade sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju, u dijelu obračuna kamata.