SDP predlaže zakon o moratoriju i nadzor agencija za otkup potraživanja

SDP poziva Vladu RH da zakonom regulira pitanje otkupa nenaplativih potraživanja, da se uvede nadzor nad agencijama koje potraživanja otkupljuju i mjere koje će tim agencijama zabraniti zastrašivanje građana

62
moratoriju na kredite

Klub zastupnika SDP-a uputio je u saborsku proceduru Prijedlog zakona o moratoriju na kredite kako bi se zaštitio standard građana i zaustavio pad potrošnje. Od Vlada traži reguliranje tržišta otkupa dugova te uvođenje nadzora nad agencijama koje dugove otkupljuju.

“Kao što je istakao moratorij na ovrhe, tako su istekli dobrovoljni moratoriji za kredite. Na žalost, posljedica Covid krize je ekonomska situacija u kojoj prema podacima Državnog zavoda za statistiku na kraju rujna u usporedbi s krajem rujna prethodne godine zaposlenih 50 tisuća manje.

U razdoblju od kraja veljače do 8. studenoga imamo smanjenje ukupnog broja izdanih računa za 25 posto, a njihovih iznosa za 17 posto. To pokazuje da je došlo do ozbiljnog pada potrošnje. A prema podacima jedne poslovne banke nakon isteka moratorija procjenjuje se da će petina kredita koji su bili predmet moratorija postati nenaplativi.

Prepustiti u takvoj situaciji stanje tržištu, znači produbljivanje ekonomske krize. Potrebno je intervenirati s mjerom koja će zaštiti standard građana. Treba pomoći gospodarstvu da se osigura novac za javnu potrošnju odnosno potrošnju građana. I treba pomoći bankama kako sadašnja gospodarska kriza ne bi postala i bankarska kriza iz koje se Hrvatska neće moći izvući u narednom desetljeću”, obrazložio je zašto je potreban zakon o moratoriju predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Prema podacima koje iznio guverner HNB-a Boris Vujčić, reprogram je zatražen za kredite u iznosu od 50 milijardi kuna, što znači da bi nenaplativo moglo biti gotovo 10 milijardi kuna.

Bez obračuna kamate za vrijeme trajanja moratorija

SDP predlaže uvođenje moratorija na kredite u trajanju od godinu dana koji bi bio uređen zakonom. Moratorij bi bio obvezujući za banke, dok bi svaki dužnik sam procijenio hoće li tražiti moratorij ili neće.

Za vrijeme moratorija ne bi se obračunala kamata. Za vrijeme trajanja dobrovoljnog moratorija uvedenog od strane banka kamate su se obračunavale, pa je dug znatno porastao. “Ako ste uzeli kredit prošle ili pretprošle godine, rata vam je bila oko 3000 kuna, uz veliki udio kamate na početku otplate, za šest mjeseci moratorija umjesto 18 tisuća kuna koje ste trebali platiti kao anuitete morali ste platiti banci 12 tisuća kuna dodatne kamate”, rekao je Grbin.

Istaknuo je također da s obzirom na stanje duga i rast loših kredita postoji ozbiljna opasnost da će banke nenaplative kredite prodavati.

Regulirati tržište nenaplativih potraživanja

“Tržište nenaplativih potraživanja u Hrvatskoj je neregulirano. Zbog toga pozivamo Vladu RH da napokon pripremi zakon koji će regulirati pitanje otkupa nenaplativih potraživanja, da se uvede nadzor nad agencijama koje otkupljuju kredite i mjere koje će tim agencijama zabraniti zastrašivanje građana”, poručio je Grbin.

Boris Lalovac osvrnuo se na mjeru koju je Vlada predložila u okviru porezne reforme kojom bi bankama porezna osnovica bila umanjena za iznos otpisanih kredita građanima i poduzećima. Time se nastoji potaknuti kreditne institucije da same rješavaju problem nenaplativih kredita izravno s dužnicima umjesto da ih prodaju.

Upitni rezultati olakšica bankama za otpis nenapaltivih dugova

Lalovac je podsjetio da je ista mjera uvedena na godinu dana 2016. godine, ali da nikada nisu objavljeni podaci kakav je bio njen učinak.

“U javnost nikada nisu izašli podaci o tome koliko su banke koristile takve olakšice. Nisu to objavile ni Hrvatska narodna banka, ni Ministarstvo financija, ni Hrvatska udruga banaka. Sada se predlaže ista mjera”, upozorava Lalovac.

SDP predlaže da se bankama propiše obveza da podatke o otpisu dugova dostave Poreznoj upravi kako vi građani mogli provjeriti jesu li njihovi dugovi otpisani, odnosno da li je banka koristila olakšicu za otpis dugova.

“Vidjet ćemo hoće li Vlada u raspravi usvojiti prijedlog. Ako ga ne usvoji, ići ćemo s odgovarajućim amandmanom”, najavio je Lalovac.

Grbin je odgovarajući na pitanja novinara pojasnio kako bi moratorij mogli tražiti svi dužnici, a tim da bi za pravne osobe bili postavljeni kriteriji vezani uz njihovo poslovanje i pad prometa.

Dodao je kako je prijedlog zakona napravljen na temelju slovenskih iskustava i njihova zakona. Slovenija je svjesna da se pitanje moratorija na kredite, kao i moratorija na ovrhe, ne može prepustiti dobrovoljnoj odluci banke, istaknuo je predsjednik SDP-a.

“Država mora reagirati donošenjem zakona koji će propisati jasne mjere i korake kako će se moratorij provoditi”, poručio je Grbin. “Ako naš prijedlog zakona o moratoriju na kredite Vladi nije prihvatljiv, pozivamo Vladu neka izradi svoj. Bitno je da Vlada po ovom pitanju nešto napravi.”