Poduzeća sve sklonija zaduživanju u kunama

Ukupni devizni krediti poduzećima na godišnjoj razini su u padu dok kunski krediti rastu treći mjesec za redom. To ukazuje  na povećanje sklonosti zaduživanja u kunama u uvjetima niskih kamatnih stopa na domaćem tržištu

46
ukupni krediti poduzecima

Prema podacima HNB-a ukupni krediti poduzećima za obrtna sredstva i investicije krajem lipnja iznosili su 63,6 milijardi kuna što je, uz smanjenje na mjesečnoj razini od 1,1 posto, na godišnjoj razini pad za 3,2 posto. U odnosu na lipanj 2018. ukupni krediti za investicije i obrtna sredstva bili su u lipnju niži za 2,1 milijardu kuna pri čemu je (izuzev rujna 2017. i svibnja i lipnja 2018.) nastavljen trend negativnih godišnjih stopa rasta koji traje od svibnja 2012, navode u dnevnoj ekonomskoj analizi analitičari RBA.

Promatrano prema valutnoj strukturi, ukupni devizni krediti poduzećima, koji uključuju i kredite uz valutnu klauzulu, a u ukupnim kreditima čine udio od 64,3 posto, zabilježili su negativnu godišnju stopu rasta od 5,8 posto te su se spustili na 40,9 milijardi kuna.

S druge strane, kunski krediti nefinancijskim trgovačkim društvima na godišnjoj razini bilježe rast za 1,8 posto (+391,6 mil. kuna) te je njihovo stanje na kraju lipnja iznosilo 22,7 milijardi kuna. Ovo je ujedno i treći mjesec za redom zabilježena pozitivna godišnja stopa rasta (negativne godišnje stope trajale su od ožujka 2017.), što ukazuje  na povećanje sklonosti zaduživanja u lokalnoj valuti u uvjetima niskih kamatnih stopa na domaćem tržištu.

Negativan učinak aktiviranja državnih jamstava i nagodbe grupe Agrokor

Prema podacima o ukupnim plasmanima nefinancijskim poduzećima na osnovi transakcija (koji isključuju utjecaj tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana) u lipnju je u odnosu na svibanj zabilježen pad za 0,5 posto. Na godišnjoj razini također je zabilježena negativna stopa rasta (-1%).

Prema navodima HNB-a u ovom sektoru prisutan je negativan učinak aktiviranja državnih jamstava izdanih brodogradilištima, ali i učinak provedbe nagodbe grupe Agrokor, jer je dio potraživanja kreditnih institucija prema domaćim kompanijama unutar grupe prebačen na inozemne kompanije unutar grupe.

Nadalje, iznos plasmana poduzećima na osnovi stanja u lipnju je na mjesečnoj razini zabilježio pad (-0,8%) dok je na godišnjoj razini pad iznosio 5,5 posto što je većinom posljedica prodaja nenaplativih plasmana.

Krediti za obrtna sredstva pali 9,7 posto

Promatrano prema vrstama kredita, krediti za investicije su uz blagi mjesečni pad za 0,1 posto te godišnji rast od 3,8 posto na kraju lipnja iznosili 38,5 milijardi kuna. S druge strane, krediti za obrtna sredstva pali su za 9,7 posto. Uz mjesečni pad za 2,1 posto krediti za obrtna sredstva su na kraju lipnja iznosili su 30,8 milijardi kuna.

>>Investicijski krediti poduzećima rastu, obrtni krediti padaju

U drugoj polovici godine kreditna aktivnost banaka nastavit će rasti predvođena kreditiranjem sektora stanovništva, čije bi stope rasta ipak trebale blago usporiti. I dok se u uvjetima dobrog punjenja proračuna može računati s daljnjim razduživanjem središnje države, krediti poduzećima mogli bi bilježiti tek skromne stope rasta, zaključuju analitičari RBA.