Vlada produžila obustavu provedbe ovrha do 18. listopada

Budući da je nedvojbeno da okolnosti uzrokovana pojavom bolesti COVID-19 i danas utječu na aktivnosti u Republici Hrvatskoj, Vlada je donijela odluku kojom se rok trajanja posebnih okolnosti produžuje do 18. listopada 2020. godine

188

Vlada je na redovnoj sjednici održanoj u četvrtak donijela Odluku o produženju roka trajanja posebnih okolnosti kojom je za tri mjeseca produžena obustava provedbe ovrha nad novčanim sredstvima.

“Budući da je nedvojbeno da okolnosti uzrokovana pojavom bolesti COVID-19 i danas utječu na aktivnosti u Republici Hrvatskoj, Vlada donosi odluku kojom će se produžiti rok trajanja posebnih okolnosti do 18. listopada 2020. godine”, obrazložio je ministar financija Zdravko Marić.

Rok trajanja posebnih okolnosti propisan je Zakonom o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima, Zakonom o dopuni Zakona o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima te Zakonom o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

“Ovi zakoni doneseni su kao mjera Vlada s ciljem olakšanja položaja fizičkih osoba kojima dio primanja odlazi na ovrhe kako bi lakše prebrodili ovo razdoblje koje nedvojbeno značajno utječe na njihovu financijsku situaciju te kako bi se smanjila šteta u gospodarskom poslovanju nastala uslijed nastupa posebnih okolnosti uzrokovanih pojavom epidemije bolesti COVID-19”, rekao je Marić.

Zakoni definiraju pojam posebnih okolnosti kao događaj koji se nije mogao predvidjeti i na koji se nije moglo utjecati, a koji ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

Dok traju posebne okolnosti nema zateznih kamata

Zakonom o dopuni Zakona o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima propisano je da Financijska agencija (FINA) zastaje s provedbom ovrhe nad novčanim sredstvima u odnosu na ovršenika fizičke osobe, dakle građane fizičke osobe koji obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost ili se bave slobodnim zanimanjima, osim u slučaju propisanih izuzetaka.

Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti propisano je da se za vrijeme trajanja posebnih okolnosti zastaje s postupanjem u svim ovršnim postupcima osim propisanih izeztaka.

I jednim i drugim zakonom reguliran je zastoj tijeka zateznih kamata za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

“Procjenjujemo da dužnici ovršenici do 18. listopada imaju primjereno vrijeme da reguliraju svoje odnose. Ja bih pozvao sve koji su u vjerovničko-dužničkom odnosu da izvršavaju svoje obveze jer ovrha opterćuje dužnika troškovima ovrhe. Pozivam na savjestnost kod preuzimnja i izvršavanja obveza”, poručio je pak ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.