Hrvatski telekom povećao neto dobit u prvom kvartalu za 14 posto

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima uputilo je protuprijedlog prema kojem bi se dioničarima isplatila dividenda od 12,19 kuna po dionici iz tekuće dobiti te dodatna dividenda od 16,94 kuna po dionici iz zadržane dobiti

97
Hrvatski telekom
Konstantinos Nempis, novi predsjednik Uprave Hrvatskog telekom

Hrvatski telekom u prvom tromjesečju 2019. ostvario je ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 1,77 milijardi kuna dok neto dobit nakon manjinskih udjela iznosi 190 milijuna kuna, navodi se u nerevidiranom konsolidiranom financijskom izvješću za navedeno razdoblje. U usporedbi s odgovarajućim razdobljem prthodne godine prihodi su 1,3 posto manji dok je neto dobit porasla 14,1 posto.

Operativna dobit odnosno EBITDA prije jednokratnih stavki nakon najmova povećana je u odnosu na prvi kvartal 2018. za 22 milijuna kuna, odnosno 3,4 posto, i iznosi 673 milijuna kuna. Marža EBITDA-e nakon najmova iznosi 37,9 posto. Snažan rast EBITDA-e djelomično je pod utjecajem jednokratnih stavki kao što je transakcija vezana uz preuzimanje Evo TV-a.

Osnovna ponuda Hrvatskog telekoma je konvergirani paket pokretnih i nepokretnih telekomunikacijskih usluga pod nazivom Magenta 1. Paket ima više od 230 tisuća korisnika, a u prvom kvartalu broj korisnika je porastao za 10,2 posto.

Nakon odobrenja nacionalne regulatorne agencije HT je od Hrvatske pošte 1. ožujka preuzeo poslovanje Evo TV. Time je baza televizijskih pretplatnika HT-a u odnosu na prvo tromjesečje 2018. povećena za 17,8 posto i sada broji 488 tisuća pretplatnika.

>>HAKOM uvjetno odobrio HT-u preuzimanje evotv

Ulaganja u optičku mrežu

U prvom tromjesečju 2019. realizacija kapitalnih ulaganja iznosi 386 milijuna kuna što je nešto manje u odnosu na prvo tromjesečje prethodne godine, a u izvješću se navodi da je to rezultat sezonskih utjecaja. Na razini cijele godine kapitalna ulaganja trebala bi biti na razini 2018. godine.

U prvom tromjesečju ove godine Hrvatski telekom nastavio je s ulaganjima u optičku infrastrukturu. Modernizirana je nepokretna pristupnu mrežu (NGA) i dostignuta je pokrivenost od 59 posto kućanstava brzinom većom od 30 Mbit/s i za 22 posto kućanstava brzinom većom od 100 Mbit/s.

Također, Hrvatski telekom nastavio je ulagati u modernizaciju pokretnih radijskih i transportnih mreža. Nakon što je u 2018. uspješno završena  modernizacija mreže u istarskoj regiji te u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, u prvom tromjesečju ove godine modernizacija mreže nastavljena je u obalnom dijelu Hrvatske od Dubrovnika do riječkog područja. Na kraju ožujka 2019. na ukupno 45 posto lokacija stara oprema zamijenjena je modernom pokretnom radijskom opremom i infrastrukturom koje su spremne za 5G tehnologiju.

Hrvatski telekom je nastavio unaprjeđivati pokrivenost svojom pokretnom mrežom i njezinu brzinu te je 4G mrežom pokriveno 83,1 posto stanovništva u zatvorenom i 98,7 posto stanovništva na otvorenom.

Hrvatski telekom sudjelovao je u postupku nadmetanja za spektar u području 2600 MHz koji je organizirala nacionalna regulatorna agencija. Uspješno je stekao 2 x 20 MHz.

Pilotiranje 5G mreže u Samoboru, Osijeku i na Krku

Hrvatski telekom bio je prvi u Hrvatskoj i među prvima operatorima u Europi koji su pilotirali i demonstrirali 5G mrežu. Demonstracija je provedena u Samoboru, u stvarnom produkcijskom okruženju, koristeći komercijalnu radijsku i jezgrenu 5G opremu i funkcionalnosti. Osim u Samoboru, 5G tehnologija pilotirat će se i na području Osijeka te otoka Krka.

>>Hrvatski Telekom prvi u Hrvatskoj pokrenuo pilot 5G mreže

U prvom tromjesečju 2019. Hrvatski telekom i Zagrebačka banka uspostavili su partnerstvo i osmislili novu digitalnu bankarsku uslugu, Telekom Banking. Riječ je prvoj suradnji te vrste između telekomunikacijskog operatora i banke na hrvatskom tržištu. Usluga je trenutačno u pilot-fazi, a komercijalno lansiranje usluge očekuje se u sljedećih nekoliko mjeseci.

“Investicijski kapacitet kompanije, pristup suvremenim tehnologijama i, što je najvažnije, njeni sposobni i talentirani ljudi, omogućit će Hrvatskom telekomu veliki iskorak u digitalnoj eri te stvaranje pozitivne razlike za hrvatsko društvo. U sljedećem razdoblju strateški fokus bit će na pojednostavnjenju i digitalizaciji korisničkog iskustva, bržem i agilnijem poslovanju kompanije i intenzivnim ulaganjima u nepokretne i pokretne mreže velike brzine, čime ćemo svojim korisnicima i hrvatskim građanima omogućiti da iskoriste prilike koje nudi digitalizacija, što će dovesti do održivog rasta Hrvatskog Telekoma”, rekao je komentirajući rezulltate Konstantinos Nempis, novi predsjednik Uprave Hrvatskog telekoma koji je 1. travnja zamijenio Davora Tomaškovića.

Protuprijedlog za isplatu dividende

Glavna skupština društva sazvana je za 6. svibnja. Uprava i Nadzorni odbor predložili su Glavnoj skupštini da se dioničarima isplati dividenda od 10 kuna po dionici. Sedam kuna po dionici isplatilo bi se iz tekuće dobiti 2018. godine, a dodatne tri kune po dionici iz zadržanih dobiti prethodnih razdoblja. Predložena dividenda je za četiri kune veća od dividende isplaćene lani.

>>HT: Predložena dividenda od 10 kuna po dionici

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima uputilo je protuprijedlog prema kojem bi se dioničarima isplatila dividenda od 12,19 kuna po dionici, odnosno ukupno 990,07 milijun kuna, dok bi se ostatak tekuće dobiti od 594,44 milijuna kuna raspodijelio u zadržanu dobit. Dio zadržane neto dobiti iz prethodnih godina u iznosu od 1,37 milijardi kuna upotrijebio bi se, predlaže Raiffeisen, za isplatu dodatne dividende u iznosu od 16,94 kuna po dionici.