Anđela Buljan Šiber nova predsjednica Uprave HURA-e

HURA danas, u odnosu na početak mandata Uprave u odlasku, broji 62 posto više agencija članica, za koje se procjenjuje da zastupaju 75 posto ukupnih marketinških budžeta u Hrvatskoj

144
Anđela Buljan Šiber
Nova Uprava HURA-e: Kristina Laco, Jelena Fiškuš, Anđela Buljan Šiber, Vanja Bertalan i Rajna Cuculić (fotografija: Lorna Kijurko). Izvor: hura.hr

Anđela Buljan Šiber preuzima vodstvo Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e) umjesto Davora Brukete, koji je na čelu HURA-e bio protekle četiri godine. Uz novu predsjednicu Skupština HURA-e izabrala je i nove članove Uprave. To su Rajna Cuculić (MediaCom), Vanja Bertalan (Human), Jelena Fiškuš (Studio Sonda) i Kristina Laco (Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri).

Nova Uprava preuzet će dužnosti koje su tijekom prethodne četiri godine obnašali Božidar Abramović, Daniel Ackermann, Mario Fraculj i Andrea Štimac.  Uz brojne aktivnosti, za vrijeme njihova mandata izdano je čak 8 smjernica za agencijsku dobru praksu, a najveći je projekt HURA-e, Dani komunikacija, nominiran za najbolji svjetski event, čime mu je britanski Association Excellence Awards dodijelio posebno priznanje i još jednom ukazao na važnost festivala.

“Četiri godine iza nas bile su izrazito produktivne; ostvarivali smo ciljeve koji su se možda činili i nezamislivima. Standarde industrije zajedno smo podigli na jednu novu razinu i više nema povratka – nadalje trebamo i možemo bilježiti samo uspon. Vjerujem da će nova Uprava, baš poput nas, u potpunosti dati sebe u ostvarivanje itekako ambicioznih ciljeva, a mi ćemo biti tu da ih podupremo s ostalim članovima HURA-e. Veselim se i nestrpljivo iščekujem sve što slijedi.”, kazao je Davor Bruketa, dosadašnji predsjednik Uprave HURA-e.

Porast domaćih i inozemnih prihoda članica

„Zajedno otvaramo novo poglavlje HURA-e; pred nama je zahtjevan zadatak – unaprijediti i na novu razinu dovesti već fantastične rezultate. Drago nam je što su agencije članice HURA-e prepoznale naše dosadašnje pojedinačne napore uložene u rast industrije i odabrale nas kao predstavnike posvećene jačanju struke“, izjavila je Anđela Buljan Šiber, nova predsjednica Uprave HURA-e. Anđela je dugogodišnja članica HURA-e, Organizacijskog odbora Dana komunikacija i vlasnica agencije Izone.

Pred novim je vodstvom vodeće strukovne udruge u sektoru domaćih tržišnih komunikacija – koje će uz direktoricu HURA-e Dunju Ivanu Ballon i HURA-in tim raditi na izvrsnosti i podizanju standarda oglašivačke industrije – uzbudljiv četverogodišnji mandat. Ciljevi nove Uprave obuhvaćaju kontinuitet svih važnijih aktivnosti, dodatno jačanje reputacije struke te osiguravanje još veće vidljivosti domaćih agencija u regiji i šire.

HURA danas, u odnosu na početak mandata Uprave u odlasku, broji 62 posto više agencija članica, za koje se procjenjuje da zastupaju 75 posto ukupnih marketinških budžeta u Hrvatskoj, a u odnosu na 2015. godinu zabilježen je porast prihoda od prodaje agencijskih usluga u inozemstvu od 65 posto.