Josipa Belić imenovana direktoricom Sektora upravljanja rizicima Erste Card Cluba

Bit će zadužena za rad Službe upravljanja strateškim rizicima, Službe naplate i loših plasmana te Službe kreditnih rizika i monitoringa

88
Josipa Belić

Josipa Belić imenovana je direktoricom Sektora upravljanja rizicima Erste Card Cluba d.o.o. (ECC). Bit će zadužena za rad Službe upravljanja strateškim rizicima, Službe naplate i loših plasmana te Službe kreditnih rizika i monitoringa.

Josipa Belić dolazi iz bankarskog sektora te ima veliko iskustvo rada na različitim poslovima upravljanja i procjene rizika pravnih i fizičkih osoba.

Poslovni put započinje 1993. kao samostalni knjigovođa, a 1998. prelazi u Privrednu banku Zagreb d.d. u kojoj obnaša funkcije managera za odnos s klijentima Sektora poslova s poduzećima, višeg analitičara na kreditnim poslovima i pomoćnika izvršnog direktora Sektora za procjenu kreditnog rizika te glavnog internog revizora.

Karijeru nastavlja 2017. u Sberbank d.d. kao direktorica Upravljanja rizicima građana. Tijekom karijere u bankarskom sektoru upravlja timovima za procjenu kreditnog rizika svih poslovnih područja kao i naplatom kredita građana, uz kontinuirani fokus na unapređenju poslovnih procesa te uspostavljanje učinkovitih taktičkih rješenja.

Josipa Belić rođena je 1975., diplomirala je 1997. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega stiče titulu magistra ekonomskih znanosti 2004.. Na istom fakultetu stječe i MBA titulu, a od 2016. ovlašteni je interni revizor za banke i financijske institucije te gospodarstvo.