Od 17. siječnja promjene u menadžmentu Podravke

Dalibor Šijak pridružit će se Podravkinom timu u funkciji Glavnog direktora za Internacionalna tržišta, Danijel Kocijan preuzima koordinaciju i upravljanja Tržištima jugoistočne Europe, a Sanja Garaj Miloš Korporativni marketing i komunikacije

134

Dalibor Šijak pridružit će se Podravkinom menadžerskom timu u funkciji Glavnog direktora za Internacionalna tržišta, Danijel Kocijan preuzima koordinaciju i upravljanja Tržištima jugoistočne Europe, a Sanja Garaj Miloš je nova direktorica Korporativnog marketinga i komunikacija. Sve troje nove dužnosti preuzimaju 17. siječnja.

Dalibor Šijak ima bogato radno iskustvo na međunarodnim tržištima. Na novu funkciju u Podravci dolazi iz Atlantic Grupe u kojoj je radio šest godina, a prethodno je radio u Adris Grupi (20122015) i u Podravci (19992012) na funkciji direktora Podravke Poljska i direktora za centralnu i istočnu Europu.

Danijel Kocijan iskusan je menadžerski kadar Podravke, sa skoro 20 godina rada u
području prodaje i marketinga u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Poljskoj. Ima veliko iskustvo u upravljanjima međunarodnim tržištima u različitim razvojnim fazama i značajno je pridonio u razvoju i plasmanu Podravkinog proizvodnog portfelja.

Sanja Garaj Miloš, dosadašnja direktorica marketinga Poslovnog programa Kulinarstvo,
imenovana je direktoricom sektora Korporativni marketing i komunikacije. Svojim velikim
iskustvom u području marketinga i upravljanju brendovima te dugogodišnjim radom u
prehrambenoj industriji značajno će pridonijeti ostvarenju rezultata i strategije kompanije.

Dosadašnji direktor sektora Korporativni marketing i komunikacije Tomislav Maričević
odlučio je napustiti Podravku i profesionalnu karijeru nastaviti u drugoj industriji.