Slaven Rukavina i Spas Vidarkinsky od 13. svibnja u Upravi Zabe

Nadzorni odbor imenovao je Rukavinu i  Vidarkinsky za članove Uprave Zagrebačke banke 5. ožujka ove godine., a Savjet HNB-a suglasio se s njihovim imenovanjem 13. svibnja

123
Slaven Rukavina i Spas Vidarkinsky

Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 13. svibnja, suglasio se s prijedlogom Zagrebačke banke da članovi Uprave te banke budu Slaven Rukavina i Spas Vidarkinsky.

Nakon što su zaprimili suglasnost, Zagrebačka banka objavila je 14. svibnja na svojim internet stranicama da započinje mandat Slavena Rukavine i  Spasa Vidarkinsky u Upravi Banke.

Rukavinu i  Vidarkinskya za članove Uprave Zagrebačke banke imenovao je Nadzorni odbor Banke 5. ožujka ove godine.

>>Zagrebačka banka imenovala dva nova člana Uprave

Slaven Rukavina imenovan je članom Uprave koji će biti zadužen i nadležan za poslovno
područje Maloprodaje, a Spas Vidarkinsky imenovan je članom Uprave koji će biti zadužen i nadležan za poslovno područje Korporativno, investicijsko i privatno bankarstvo

Rukavina i Vidarkinsky u Upravu su došli umjesto Eugena Paića Karege i Nikolausa Maximiliana Linarića, koji su 24.veljače 2020. dali ostavke na funkciju člana Uprave Zabe.

Podsjetimo da je Nadzorni odbor Banke imenovao Romea Collinu za predsjednika Uprave Zagrebačke banke 22. siječnja 2020., a mandat u Upravi banke započeo mu je 13. ožujka, nakon suglasnosti HNB-a.