DZNAP sa 100.000 kuna financira projekte za zaštitu autorskih prava

Autorima projekata na raspolaganju je ukupno 100 tisuća kuna, a pojedinačni projekti financirat će se u iznosu od tri do 20 tisuća kuna. Poziv je raspisan 10. siječnja 2022. i traje do kraja godine

24
DZNAP natječaj
[Photo by brotiN biswaS from Pexels]

Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP) objavilo je Poziv za prijavu projekata za poticanje novinarskih autorskih prava u Hrvatskoj. Autorima projekata na raspolaganju je ukupno 100 tisuća kuna, a pojedinačni projekti financirat će se u iznosu od tri do 20 tisuća kuna. Poziv je raspisan 10. siječnja 2022. i traje do kraja godine.

Na Poziv se mogu javiti članovi DZNAP-a koji djeluju u skladu sa Statutom i Etičkim kodeksom s projektima kojima se promiču i štite novinarska autorska prava, a visina potpore ovisit će o veličini i zahtjevnosti projekta.

“I dosad smo iz dva fonda, za poticanje autorstva i protiv piratstva i krivotvorenja, financirali svoje članove koji su prijavljivali projekte za promicanje i zaštitu autorstva, no sad smo način prijave i odobravanja novca u tu svrhu maksimalno profesionalizirali tako da je proceduralno sličan prijavi na EU projekte. Osim što je to doprinos transparentnosti dodjele novca, detaljan hodogram koji smo opisali u natječajnoj dokumentaciji zapravo olakšava novinarima i fotoreporterima da vide uklapaju li se ideje za njihove projekte uzakonske normative koje moramo ispunjavati. Opisano je i kako će se bodovati predloženi projekti  te kakvo izvještavanje i dokumentiranje troškova tražimo”, pojasnila je predsjednica DZNAP-a Valentina Wiesner.

Istaknula je da, u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, godišnje u tu svrhu DZNAP može izdvojiti najviše deset posto svojih prihoda od naknada prikupljenih od prava reproduciranja i distribucije autorskih djela te dodatnih tri posto za zaštitu od piratstva i krivotvorenja autorskih djela.

Projekti koje će financirati DZNAP iz svog Fonda za poticanje autorskog stvaralaštva (puni naziv je Fond za poticanje novinarskog autorskog stvaralaštva pretežno nekomercijalne naravi: publicističkog, dokumentarističkog, umjetničkog i kulturnog) mogu, između ostalog, uključivati pripremu te izradu autorskih tekstova koji tematiziraju područje novinarskih autorskih prava u Hrvatskoj, kao i ostale značajne društvene, gospodarske i političke teme koje do sada u medijima nisu bile dovoljno ili adekvatno obrađene, potom provedbu nezavisnih istraživanja vezanih uz novinarska autorska prava ili neko drugo područje od stručnog i profesionalnog značaja za novinare u Hrvatskoj, provedbu javnih kampanja usmjerenih na promociju novinarskih autorskih prava u javnosti, provedbu edukacija za novinare i urednike o novinarskim autorskim pravima te izradu tehnoloških rješenja koja će unaprijediti profesionalne standarde i olakšati novinarima njihov svakodnevni rad.

“Maksimalni smo proračun natječaja limitirali na 100.000 kuna te na 20.000 kuna za pojedinačne projekte, no ako se pojavi projekt iznimne vrijednosti za čiju realizaciju će biti potrebno više novca, postoji mogućnost da Predsjedništvo DZNAP-a odobri dodatna sredstva za tu namjenu, sukladno zakonskom limitu”, istaknula je predsjednica DZNAP-a.

Osim zaštite i promicanja novinarskih autorskih prava, projekti se mogu odnositi i na druga područja koja se bave poticanjem novinarske kreativnosti i unapređivanjem društvenog i materijalnog položaja novinara u Hrvatskoj. Svi detalji natječaja i natječajna dokumentacija dostupni su na web stranici DZNAP-a.