Hotel Hrvatska u Baškoj Vodi prodan za 46,13 milijuna kuna

Od tri ponude pristigle na natječaj objavljen u rujnu kao najpovoljnija je odabrana ona tvrtke Marea Alta iz Makarske čiji je vlasnik poduzetnik Petar Čorluka.

2056
Hotel Hrvatska
Hotel Hrvatska nalazi se u centru Baške Vode

Vlada je u srijedu odabrala tvrtku Marea Alta iz Makarske kao najpovoljnijeg ponuđača za kupnju hotela Hrvatska u Baškoj vodi. Vlasnik i osnivač tvrtke je hercegovački poduzetnik Petar Ćorluka, a za Hotel Hrvatska ponudio je 46,13 milijuna kuna. Ministar državne imovine Goran Marić najavio je da če hotel nakon prodaje biti preuređen sa sadašnje kategorije s dvije zvjezdice na kategoriju s 4 zvjezdice.

Riječ je o ponovljenom natječaju objavljenom 26. rujna prošle godine. Naime, Ministarstvo državne imovine prvi natječaj za prodaju hotela Hrvatska objavilo je 12. svibnja prošle godine. Početna cijena iznosila je 42,3 milijuna kuna, a na natječaj nije pristigla niti jedna ponuda.

Na ponovljenom natječaju, objavljenom u rujnu, početna cijena snižena je na 35,9 milijuna kuna, a zaprimljene su tri obvezujuće ponude. Tvrtka Maros nekretnine iz Slatine ponudila je 36,5 milijuna kuna, Adria Coast turizam iz Zagreba 42,4 milijuna kuna, a Marea Alta iz Makarske 46,13 milijuna kuna.

Hotel Hrvatska nalazi se u centru Baške Vode, blizu obale. Ima 136 smještajnih jedinica: 128 soba i 8 apartmana. Ukupna mu je površina 12.500 četvornih metara, a neto površina 8.956 četvornih metara. Riječ je o bivšoj vojnon nekretnini. Lani nije bio funkciji, a goste prima tijekom sezone.

Ministarstvo državne imovine s kupcem će zaključiti kupoprodajni ugovor, prema kojem će kupac biti obvezan u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora isplatiti kupoprodajnu  cijenu umanjene za 1,79 milijuna kuna koiko je iznoils jamčevine uplaćene u postupku javnog poziva za podnošenje ponuda.