Stručnjaci traže da se uvaži njihov glas prilikom izrade Zakona o obnovi

Devet stručnih udruga i institucija s područja arhitekture, urbanizma i povijesti umjetnosti poziva na stručnu raspravu o mogućim modelima obnove nakon potresa te osnivanje Koordinacijskog tijela koje bi trebalo definirati strateške postupke, financijske modele i zakonodavne okvire kvalitetne obnove

139
stručna rasprava o modelima obnove
[Image by annca from Pixabay]

Strukovne udruge i institucija s područja arhitekture, urbanizma i povijesti umjetnosti uputilo je u proteklih nekoliko dana dva otvorena poziva: jedan za uključivanje u stručnu raspravu o mogućim modelima obnove nakon potresa, a drugi je upućen predsjedniku Vlade i poziva na uspostavu Koordinacijskog tijela koje bi trebalo definirati sve strateške postupke, financijske modele i zakonodavne okvire kako bi se kriza izgrađenog prostora Zagreba i njemu gravitirajućih naselja prevladala na kvalitetan način.

Šest strukovnih udruga i institucija – Društvo arhitekata Zagreba, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska komora arhitekata, Udruženje hrvatskih arhitekata, Udruženje hrvatskih urbanista i Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske – zatražilo je 26. ožujka hitno formiranje Koordinacijskog tijela na razini Vlade, te su se stavile na raspolaganje građanima Zagreba i upravnim tijelima Grada i Republike Hrvatske, kako bi se što kvalitetnije prevladale situacije prouzročene katastrofalnim potresima 22. ožujka.

Poziv na stručnu raspravu o modelima obnove

“Kako bismo što prije došli do kvalitetnih i stručno utemeljenih odluka, potrebno je uključiti što širi krug stručne javnosti i međusobno povezati sve institucije i pojedince s korisnim i vrijednim iskustvima jer su prijenos i dijeljenje informacija jedan od ključnih preduvjeta za osmišljavanje uspješnih, stručnih i provedivih rješenja za obnovu. Stoga Vas pozivamo da se uključite u stručnu raspravu o mogućim modelima obnove”, navodi se u pozivu.

>>Predstavljen prvi prijedlog Zakona o obnovi zgrada oštećenih u potresu

Cilj rasprave je temeljem postojećih domaćih i stranih iskustava pokrenuti razmišljanje o nekim novim konceptima obnove prostora, a napose graditeljske baštine, s vizijom da zaključci postanu baza za unapređenje stanja u područjima koja su najviše stradala od potresa, kao i poticaj za stvaranje modela sanacije prostora devastiranih kroz sve vrste elementarnih i drugih nepogoda (uključujući i neplansku gradnju).

Strukovne udruge pozvale su sve svoje članove koji imaju iskustvo i znanje o predmetnim temama da se uključe u kreiranje sustavnih baza podataka:

  1. Baza međunarodnih kontakata (stručnjaci i institucije)
  2. Baza inozemnih primjera (planovi i programi sanacije i obnove, zakonodavni okvir, smjernice za obnovu zona i pojedinačnih objekata)
  3. Baza domaćih primjera (planovi i programi sanacije i obnove, smjernice za obnovu zona i pojedinačnih objekata)
  4. Baza arhivskih podataka o Zagrebu (studije, članci, istraživački projekti, knjige,…).

Volonteri – jedina svijetla točka

U pismu upućenom predsjedniku Vlade spomentim udrugama i institucijama pridružili su se Hrvatski savez građevinskih inženjera, Institut za povijest umjetnosti i Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata,

U njemu strukovne udruge upozoravaju da “stanje u volonterskim operativnim aktivnostima te pokušaji kreiranja nedovoljno strateški promišljenog Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Zagreba i okolice od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja pokazuju da se, niti 13 dana nakon snažnih potresa koji su 22. ožujka 2020. pogodili Zagreb i niz naselja u Krapinsko-zagorskoj i Zagrebačkoj županiji, još uvijek nije pristupilo ozbiljnom i koordiniranom rješavanju ovog iznimno složenog problema”.

Stručnjaci upozoravaju da se današnje stanje nadovezuje na “izostanak sustavnog planiranja i pripreme za nepogodu koja je bila vrlo izvjesna i gotovo neizbježna, a koja nas je ipak zatekla potpuno nespremnima, te trenutno neuspješno suočavanje s njegovim posljedicama”.

Kao jedinu svijetlu točku ističu volontere koji već danima obilaze objekte i vrše preliminarne procjene statičkih oštećenja kako bi pomogli našim sugrađanima.

Uspostavljenje Koordinacijskog tijela

Strukovne udruge i institucije pozivaju na uspostavu Koordinacijskog tijela koje bi definiralo sve strateške postupke, financijske modele i zakonodavne okvire obnove.

Koordinacija bi obuhvaćala dvije razine:

  1. strateško planiranje i upravljanje krizom
  2. operativne radne stručne skupine, uz kvalitetno učestalo informiranje javnosti o učinjenom.

Udruge pozivaju na aktiviranje svih mehanizama kako bi se što prije i kvalitetnije završilo s preliminarnim pregledima objekata na kojima su prijavljena oštećenja. Na temelju tih pregleda potrebno je dovršiti hitne sanacije i riješiti problem zbrinjavanja iseljenih građana.

Druge potrebne aktivnosti podrazumijevaju analizu, kreiranje strategije, plana obnove, a kao rezultat toga i izmjenu zakonodavnog okvira koja će se prilagoditi stručno utemeljenom pristupu obnove i sanacije nakon ovog potresa te provesti široku protupotresnu sanaciju građevinskog fonda kao višegodišnji fokus države.

Preispitati hitno donošenje Zakona o obnovi zgrada

“Potrebno je preispitati hitno donošenje Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na  području Zagreba i okolice kao operativnog okvira. Brojne primjedbe koje su dostavile institucije i pojedinci govore o tome da prijedlog Zakona nije pisan dovoljno stručno i sveobuhvatno te da njime nisu na odgovarajući način obuhvaćeni svi procesi koji će neminovno uslijediti ukoliko želimo obnoviti sve stradale sredine, a da u isto vrijeme unaprijedimo stanje kakvo je bilo prije potresa. Strateško sagledavanje potreba mora prethoditi ovom procesu.

U sličnoj smo situaciji kao nakon zagrebačkog potresa 1880. godine, nakon kojeg smo obnovom i gradnjom dobili novo srednjoeuropsko središte Zagreba, navode udruge. Tako bi i sada sustavna obnova trebala biti usmjerena prema cilju stvaranja gradskog i državnog središta 21. stoljeća kojim ćemo se svi ponovo ponositi.

Treba krenuti od tradicije, poštujući načela cjelovite urbane rekonstrukcije koja podrazumijeva integralni pristup pojedinačnim objektima, bloku, sustavu javnih prostora i zelenih površina, prometu, demografskoj obnovi i drugom. To do sada, nažalost, nije bio slučaj. Stoga se nadamo da smo svi zajedno dobili još jednu šansu i da će nas ova situacija potaknuti da krenemo s promišljanjem koncepata, pristupa i modela primjerenih našem društvenom i kulturnom kontekstu.

Obnova u funkciji napretka i društvene dobrobiti

Obnova će angažirati velika financijska sredstva, bit će u nekim segmentima dugotrajna i zahtjevna, te je propuštanje prilike da joj se pristupi sveobuhvatno, stručno, racionalno i inovativno jednostavno nedopustivo. Proces obnove je nužno staviti u funkciju napretka i poboljšanja društvene dobrobiti te mora pokazati sve odlike koje kao društvo želimo promovirati i podupirati – stručnost, racionalnost, integralni pristup i inovativnost u rješavanju i svladavanju problema.

Pozivamo Vas još jednom da hitno pristupite formiranju Koordinacije stručnjaka koja će voditi cjelokupan proces obnove, u kojem je Zakon samo jedan segment, kako bismo kao društvo i kao zajednica ovu nepogodu pretvorili u prekretnicu i poticaj. Ovo je prilika da napravimo zajednički iskorak, te izvučemo pouke koje će nas učiniti sposobnijima i spremnijima za izazove koji dolaze” navodi se u pismu koje potpisuju predsjednici, ravntelji i dekani devet strukovnih udruga I institucija s područja arhitekture, urbanizma i povijesti umjetnosti.