Digitalizacija sustava izdavanja svih dozvola za gradnju

Novim Zakonom o gradnji postupak izdavanja dozvola ograničen je na maksimalno 15 dana. Ako se nadležno tijelo u tom roku ne očituje o zahtjevu, automatski će se smatrati da je zahtjev odobren. Smanjuje se i trošak ishođenja dozvola

167
zakon o gradnji

Vlada je na današnjoj sjednici, 4. travnja, prihvatila konačne prijedloge Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju koje je pripremilo nadležno Ministarstvo. Cilj predloženih zakonskih izmjena je ubrzati, pojeftiniti te učiniti efikasnijim sustav izdavanja građavinskih dozvola.

Proces izdavanja građevinskih dozvola bi trebao biti u potpunosti digitaliziran, a komunikacija svih dionika u sustavu trebala bi se odvijati elektroničkim kanalima. Broj procedura u procesu trebao bi se smanjiti s 22 na deset do četrnaest jer se automatizacijom fizički odlasci u urede objedinjuju u jedan korak.

>>Vlada predlaže lakše brisanje i osnivanje trgovačkih društava

Novi sustav zamišljen je tako da investitor ili projektant nakon izrade glavnog projekta u elektroničkom obliku podnose zahtjev za izdavanje dozvole. Nakon zaprimanja zahtjev postaje dostupan svim nadležnim institucijama putem sustava eKonferencije. Instutucije imaju rok od 15 dana da se o zahtjevu očituju i daju suglasnost. Ako se ne očituju u zadanom roku, automatski će se smatrati da je zahtjev odobren.

Time bi se postupak izdavanja dozvola ograničio na maksimalno 15 dana. Trenutno se u Samoboru građevinska dozvola izdaje u roku od 11 dana, dok se u nekim drugim gradovima čeka i sedam do osam tjedana.

Građevinska dozvola izdaje se kroz elektronički sustav i investitor može početi s gradnjom.

Manji troškovi ishođenja dozvole

Trošak ishođenja dozvola smanjuje se s 10,9 posto vrijednosti investicije na 3,7 posto investicije. Prosjek troška u Europskoj uniji iznosi 4 posto. Trošak izdavanja dozvole smanjuje se i ukidanjem biljega.

Donošenjem predloženih zakona će se pojednostaviti, ubrzati i olakšati postupak ishođenja građevinskih, uporabnih i lokacijskih dozvolam te samo građenje. Poboljšat će se učinkovitost provedbe Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju.

To će utjecati na povećanje isplativosti investiranja u građenje građevina različite namjene i time na povećanje broja investicija i zaposlenih u građevinarstvu, a što će dovesti do jačanja konkurentnosti i rezultirati pozitivnim učinkom na položaj Republike Hrvatske na Doing Business ljestvici, navodi Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u obrazloženju prijedloga zakona.