U prvih devet mjeseci 2022. godišnji rast industrijske proizvodnje 2,6%

Pozitivna godišnja stopa rasta Prerađivačke industrije, koja čini gotovo 84 posto ukupne industrijske proizvodnje, doprinijela je rastu prosječne godišnje stope u prvih devet mjeseci 2022. godine 2,2 posto

24
obujam industrijske proizvodnje
[Foto: Pexels / Anamul Rezwan]

Državni zavod za statistiku objavio je podatke o kretanju industrijske proizvodnje za rujan. Ukupna sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u rujnu je u usporedbi s kolovozom viša za 0,4 posto što je pridonijelo nastavku pozitivnih godišnjih stopa rasta, naovode analitičari RBA u dnevnoj eknomskoj analizi.

Kalendarski prilagođen obujam industrijske proizvodnje bio je u rujnu za 2,2 posto viši u odnosu na rujan 2021. što predstavlja ubrzanje godišnje stope rasta u usporedbi s kolovozom (+0,6%). Pozitivne godišnje stope rasta obujma industrijske proizvodnje traju kontinuirano od prosinca 2020. Posljedično, u razdoblju siječanj-rujan prosječna godišnja stopa rasta obujme industrijske proizvodnje iznosila je 2,6 posto.

Promatrano na mjesečnoj razini, prema kategorijama GIG-a, pozitivne promjene zabilježene su u svim kategorijama izuzev Energije gdje je zabilježen mjesečni pad za 4,2 posto.

Na godišnjoj razini, prema Glavnim industrijskim grupacijama, sa stopom rasta prednjače Kapitalni proizvodi (+13,4%), slijede Energija (+3,3%) te Trajni i Netrajni proizvodi za široku potrošnju sa stopom rasta od 1,2 posto odnosno 0,6 posto. Negativnu godišnju promjenu zabilježili su jedino Intermedijarni proizvodi (-0,2%). Prema NKD-u, kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u rujnu u usporedbi s istim razdobljem 2021. pala je u Rudarstvu i vađenju (-4,8%) dok je u Prerađivačkoj industriji i Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji zabilježen rast za 1,9 posto odnosno 6,6 posto.

Pozitivna godišnja stopa rasta Prerađivačke industrije, koja čini gotovo 84 posto ukupne industrijske proizvodnje, doprinijela je rastu prosječne godišnje stope u prvih devet mjeseci 2022. godine 2,2 posto.

U razdoblju siječanj-rujan 2022., unutar djelatnosti prerađivačke industrije, snažnije godišnje stope rasta zabilježene su kod proizvodnje pića (+12,3%), proizvodnje strojeva i uređaja (+10%), proizvodnje ostalih prijevoznih sredstava (+57,7%) te proizvodnje motornih vozila, prikolica i poluprikolica (+18,6%). S druge strane, negativne godišnje stope u odnosu na siječanj – rujan 2021. bilježe Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda (-11,2%), Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda (-21,3%) te Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka (-7,4%).

Ukupna kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u trećem tromjesečju bila je viša za 2 posto u odnosu na isto razdoblje 2021. što je usporavanje u odnosu na tromjesečje ranije (s 2,8%), dok je na tromjesečnoj razini zabilježen pad za 3,8 posto u odnosu na razdoblje travanj-lipanj 2022.

Prema izvornim indeksima, u prvih devet mjeseci 2022. godišnja stopa rasta obujma industrijske proizvodnje iznosila je 2,4 posto. U istom razdoblju, prema podacima DZS-a, broj zaposlenih osoba u industriji pao je za 0,7 posto pri čemu je proizvodnost rada porasla za 3,1 posto.

Izgledi za kretanje obujma industrijske proizvodnje u ostatku godine općenito su pod negativnim rizicima te će nadolazeći podaci vjerojatno potvrditi znakove usporavanja gospodarstva koji bi s približavanjem kraja godine trebali biti i sve izraženiji. Nepovoljno i neizvjesno vanjsko okruženje te usporavanje domaće potražnje osjetit će se i na podacima industrijske proizvodnje i u prvoj polovici 2023. Analitičari RA očekuju sve snažnije prelijevanje negativnih utjecaja iz vanjskog okruženja na kretanja u industriji koja će ostati pod snažnim pritiskom zbog usporavanja rasta, visoke inflacije i problema s lancima opskrbe.