Europski socijalni partneri za digitalnu transformaciju s ljudskim likom

Sporazum omogućava poslodavcima i sindikatima da u partnerstvu uvode strategije digitalne transformacije kroz ljudski pristup, na nacionalnoj i sektorskoj razini, na razini poduzeća i radnog mjesta

32
Okvirni sporazum o digitalizaciji

BusinessEurope, Europska konfedercija trgovnskih sindikata (European Trade Union Confederation – ETUC), Europski centar poslodavaca i poduzeća koji pružaju javne usluge i usluge od općeg interesa (European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services and Services of General Interest – CEEP) i Europska asocijacija obrtnika, malih i srednjih poduzetnika (SMEunited) potpisali su Okvirni sporazum o digitalizaciji europskih socijalnih partnera kako bi podržali uspješnu digitalnu transformaciju europskog gospodarstva i upravljali njegovim velikim posljedicama na tržišta rada, svijet rada i društvo u cjelini.

Sporazum podržava:

  • uspješnu integraciju digitalnih tehnologija na radnom mjestu,
  • ulaganje u digitalne vještine,
  • ažuriranje vještina i
  • kontinuiranu zapošljivost radne snage.

Sporazum omogućava poslodavcima i sindikatima da u partnerstvu uvode strategije digitalne transformacije kroz ljudski pristup, na nacionalnoj i sektorskoj razini, na razini poduzeća i radnog mjesta, uključujući načine povezivanja i isključivanja (tzv.“right to disconnect“) te poštivanja pravila radnog vremena i odgovarajućih mjera za osiguranje poštivanja.

“Ovaj sporazum otvara put za sporazumnu digitalnu tranziciju naših gospodarstava i za veću otpornost naših poduzeća. Važnost ovog sporazuma postaje jasna u vrijeme kada mnogi radnici moraju koristiti digitalne tehnologije za rad na daljinu. Ulaganje u digitalne vještine osobito je važno za budućnost Europe. Na nacionalnim socijalnim partnerima je da ovaj sporazum provode na nacionalnoj razini. Europska komisija trebala bi poštovati autonomiju socijalnih partnera EU”, rekao je glavni direktor BusinessEuropea Markus J. Beyrer.

Uprava digitalne promjene ne smije nametati

Glavni tajnik ETUC-a Luca Visentini istaknuo je kako su sindikati i poslodavci na europskoj razini potpisali su sporazum u kojem se kaže da digitalne promjene ne bi trebalo nametati od uprave, već upravljati njima u partnerstvu s radnicima i njihovim sindikatima. “Sporazum podržava pregovore između sindikata i poslodavaca u svakoj zemlji EU, u različitim sektorima, kompanijama i radnim mjestima.”

“Ovaj okvirni sporazum bavi se pitanjem koje će desetljećima biti na dnevnom redu socijalnih partnera i trebalo bi postati osnova za zajedničke aktivnosti prilagođavanja brzom razvoju koji donosi digitalizacija. Javni servisi i poslodavci moraju nastaviti pružati visokokvalitetne osnovne usluge bez obzira na okolnosti. Digitalizacija bi trebala pomoći u postizanju ove ključne misije. Ovaj sporazum također postavlja zajednički proces koji se može prilagoditi različitim sustavima industrijskih odnosa i nacionalnim, lokalnim, sektorskim i poslovnim situacijama, dok istovremeno nudi model socijalnim partnerima da predvide, raspravljaju, pregovaraju i prate konkretna rješenja za mnoge utjecaje digitalizacije”, poručila je povodom potpisivanja sporazuma generalna tajnica CEEP-a Valeria Ronzitti.

“Sporazum o digitalizaciji sklopili smo neposredno prije vremena koje je potaknulo upotrebu digitalnih alata za vrijeme krize COVID-19. Naš zajednički dinamički pristup pokriva sva temeljna područja kompetencija socijalnih partnera, kao što su obuka, zdravlje i sigurnost, povezivanje i isključenje. Prepoznavanje izravnog odnosa poslodavaca i radnika u malim poduzećima i specifičnosti malih i srednjih poduzeća trebalo bi olakšati nesmetano uvođenje i kontinuirano prilagođavanje digitalnih tehnologija u malim i srednjim poduzećima i potreban dijalog za dobrobiti obje strane”, rekla je pak glavna tajnica SMEUniteda Véronique Willems.