PBZ će za dionicu isplatiti pravičnu naknadu od 832,45 kn po dionici

Banka je od Zagrebačke burze zatražila izračun vrijednosti prosječne cijene dionica na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za Glavnu skupštinu kako bi dioničarima koji glasuju protiv Odluke  o delistingu isplatila pravičnu naknadu

136
PBZ

Privredna banka Zagreb d.d. objavila je nedavno poziv na Glavnu skupštinu Banke
koja će se održati 26. travnja 2021. U Pozivu je objavljen i prijedlog Odluke o povlačenju (delistingu) dionica PBZ-a  s uređenog tržišta Zagrebačke burze.

>>PBZ povlači dionice sa Zagrebačke burze

Odluke navedeno je da će Banka od svih dioničara Banke koji glasuju protiv odluke  o delistingu i koji budu zahtijevali da PBZ preuzme njihove dionice, sukladno Zakona o tržištu kapitala, otkupiti dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa Odluke u sudski registar.

Pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica Banke ostvarena na uređenom tržištu izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za Glavnu skupštinu.

Slijedom navedenog, Banka obavještava dioničare da je poziv za Glavnu skupštinu Banke
objavljen na internetskoj stranici sudskog registra, kao glasilu Banke, dana 9. ožujka 2021.

Banka je od Zagrebačke burze zatražila izračun vrijednosti prosječne cijene dionica Banke ostvarene u zakonom propisanom razdoblju. Sukladno izračunu Zagrebačke burze cijena koju će Banka isplatiti dioničarima Banke koji glasuju protiv Odluke i koji zahtijevaju od Banke da Banka preuzme njihove dionice iznosi 832,45 kn po dionici.