Institut IGH potpisao ugovor za projekt sanacije Krčkog mosta

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave Institut IGH odabran je kao najpovoljniji ponuđač. Vrijednost ugovora je 335.110,00 kuna, a rok za izvršenje usluge 120 dana od uvođenja u posao

198
projekt sanacije Krčkog mosta

Institut IGH d.d. potpisao je s naručiteljem Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. ugovor o uslugama provedbe istražnih radova i izrade projekta sanacije konstrukcije Krčkog mosta.

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave Institut IGH odabran je kao najpovoljniji ponuđač za izvršenje usluga specijalističkog pregleda i provedbu istražnih radova te izradu izvedbenog projekta sanacije betonske i asfaltne kolničke konstrukcije ploče iznad malog i velikog luka Krčkog mosta. Vrijednost ugovora je 335.110,00 kuna, a rok za izvršenje usluge 120 dana od uvođenja u posao.

Istražni radovi stanja građevina i projekti sanacija neke su od ključnih specijalnosti Odjela za projektiranje konstrukcija Zavoda za projektiranje Instituta IGH. U odjelu trenutno radi trideset stručnjaka, a uz projekt Krčkog mosta trenutno su angažirani na desetak većih ugovora sanacije infrastrukturnih prometnih i energetskih te javnih građevina.

O Krčkom mostu

Krčki most je armirano betonski lučni most sagrađen 1980 godine. Gradnja je trajala nepune četiri godine što je zavidno kratak rok za izgradnju tako zahtjevne građevine. Velikim lukom premošten je morski tjesnac između otočića Sveti Marko i kopna, “Tihi kanal”, a malim lukom tjesnac između Svetog Marka i Krka, “Burni kanal”. Most je projektirao Ilija Stojadinović sa suradnicima Vukanom Naguljom i Bojanom Možinom, a gradile su ga tvrtke Mostogradnja i Hidroelektra.

Kada je izgrađen postao je most s najvećim betonskim lukom u svijetu – luk od kopna do Svetog marka bio je dug 390 metara i za 85 metara nadmašio je most u Sydneyu. Ukupna duljina mosta je 1430 metara, a raspon manjeg luka je 244 metra. Kinezi su 1995. izgradili most Wanxian preko rijeke Jangce s lukom od 420 metara. Međutim, veliki luk je još uvijek najdulji armirano-betonski luk na svijetu izgrađen konvencionalnim metodama. Građen je metodom konzolne gradnje lučnih mostova koja je prvi put razvijena u Hrvatskoj gradnjom Šibenskog i Paškog mosta šezdesetih godina 20 stoljeća, a tijekom gradnje Krčkog mosta dodatno unaprijeđena.

Više od dva milijuna vozila godišnje u jednom smjeru

Ljeti mostom dnevno prođe više od 28 tisuća vozila, a godišnje više od dva milijuna u jednom smjeru. Procjenjuje se da je od izgradnje do danas preko Krčkog mosta prošlo više od 80 milijuna vozila.

Kako je u vrijeme gradnje projektiranje i građenje Krčkog mosta bio veliki izazov, tako je i danas njegovo održavanje. Tijekom građenja mosta zbog smanjena vlastite težine mosta i financijskih ograničenja debljina zaštitnog sloja svedena je na 1,5 cm što ima značajan utjecaj na trajnost mosta. Osim malog zaštitnog sloja most se nalazi u izrazito agresivnom morskom okolišu. Naime, most je izložen djelovanjima klorida iz mora, snažnom vjetru koji pospješuje prodor klorida u konstrukciju, visokim ljetnim temperaturama i naizmjeničnim procesima smrzavanja i odmrzavanja. Ova agresivna djelovanja utječu na trajnost mosta stoga održavanje mosta predstavlja veliki izazov.