Međunarodna konferencija o zaštiti okoliša

Tradicionalna godišnja Međunarodna konferencija o zaštiti okoliša, u organizaciji tvrtke Business Media Croatia, izdavača stručnog časopisa Tehnoeko, održat će se od 28.-29.9.2021. u Termama Tuhelj, Hotel Well.

8. konferencija pod nazivom “Aktualni legislativni okviri kružnog gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj“, okupit će niz uglednih eksperata i stručnjaka, a konferencijskim programom pozornost će biti usmjerena na aktualne probleme u gospodarenju otpadom, osobito u kontekstu novog Zakona o gospodarenju otpadom kao i EU smjernica, kriterija i financiranja projekata iz domene gospodarenja otpadom.

Diskutirati će se i o ključnim pozicijama u sustavu gospodarenja otpadom: edukaciji JLS, energetskoj oporabi otpada, zbrinjavanju posebnih kategorija otpada, komunalnim dobrim praksama, digitalizaciji sustava i financiranju projekata. Na svim tim područjima trebamo progresivno djelovati i učiniti sustav efikasnijim.

Teme konferencije:

• Novi Zakon o gospodarenju otpadom
• Problematika gospodarenja komunalnim otpadom s pozicije lokalne samouprave
• Termičko-energetska oporaba otpada
• Vodik iz otpada, je li ili još nije rješenje?
• Biološka obrada – Biološka termička oporaba
• Mehanička obrada – neizbježna mjera kružnog gospodarenja otpadom
• Zašto RH bježi od kompostiranja?
• CGO mora imati MO i BO, ali ne mora sadržavati MBO
• Edukacija i mediji
• Gospodarenje otpadom je ekološka, ekonomska i sociološka tema
• Novi trendovi gospodarenja ambalažnim otpadom
• Nacionalni program oporavka i otpornosti – financiranje projekata gospodarenja otpadom

Na konferenciji će se okupiti najširi krug predstavnika tvrtki iz područja djelatnosti zbrinjavanja otpada i pripadajućih komunalnih djelatnosti iz cijele Hrvatske. Tradicionalno skupu prisustvuju predstavnici lokalnih samouprava – županija, gradova, općina, zatim znanstvenih ustanova kao i resornih državnih institucija.


Međunarodna konferencija o zaštiti okoliša pod nazivom “Aktualni legislativni okviri kružnog gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj” održati će se sukladno propisanim epidemiološkim mjerama.

KOTIZACIJA “UŽIVO” – 1.300,00 kn + PDV
Uključuje: radne materijale, osvježenje u pauzama tijekom konferencije, zajednička večera i večernji koktel (1. dan), ručak (2. dan).

KOTIZACIJA “ONLINE” – 800,00 kn + PDV
Uključuje: sudjelovanje na svim sekcijama i panelima putem Zooma.

Ulaz će biti omogućen svim sudionicima koji imaju EU digitalnu COVID potvrdu ili negativan PCR ili antigenski test. Antigenski, tzv. brzi test bit će moguće napraviti na samom ulazu (na račun organizatora).

Više o programu Konferencije te prijavu za sudjelovanje potražite na linku