Preporuke komore inženjera o ponašanju na gradilištima

Svrha preporuka Hrvatske komore inženjera građevinarstva je smanjiti što više moguće gospodarske štete u sektoru graditeljstva, unaprijediti sigurnost građevinskih radnika te odgovorno pristupiti nastaloj krizi

43
Preporuke komore inženjera o ponašanju na gradilištima

Hrvatska komora inženjera građevinarstva izdala je preporuke o ponašanju na gradilištima za vrijeme epidemije bolesti COVID-19. Cilj Vlade Republike Hrvatske, Komora, gospodarskih subjekata u djelatnosti građevinarstva kao i svih sudionika u gradnji je da se koliko god je moguće zadrži normalna gospodarska aktivnost u državi i umanje moguće štete uslijed krize izazvane epidemijom, navodi se u priopćenju Komore.

Organizacijske preporuke

Evo organizacijskih preporuka koje, smatra Komora, mogu pomoći lakšem snalaženju na gradilištima u kriznoj situaciji:

  • Na vidljivim mjestima postaviti obavijesti nadležnih institucija o potrebi pridržavanja mjera zaštite zdravlja radnika i osoblja na gradilištima, u što je uključeno pranje i dezinficiranje ruku kod svakog ulaska u zatvorene prostore gdje se odvijaju radni procesi, zadržavanja razmaka među osobama od barem jednog metra te druge preporuke stožera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Civilne zaštite i Epidemiološke službe
  • Sve sastanke u zatvorenom (gradilišni kontejneri, uredi i slično) smanjiti na minimum, odnosno otkazati ih ili organizirati na otvorenom prostoru; redovitu koordinaciju sudionika provoditi – gdje je to moguće – putem računalnih mreža. Smanjiti što je više moguće broj sudionika na svim gradilišnim sastancima, a sastanke skratiti na minimum.
  • Radnike na većim gradilištima podijeliti u više zasebnih skupina. Pokušati organizirati njihovo fizičko razdvajanje i koliko god je moguće izbjegavati kontakt među tim skupinama, a posebice:

◦ Smještaj radnika organizirati tako da se razdvoje po skupinama, po mogućnosti međusobno bez kontakta (u različitim objektima)>

◦ Kod transporta do/od gradilišta (koristiti više odvojenih sredstava prijevoza (automobile, kombije, i sl) i ne miješati ih

◦ Privremeno organizirana mjesta prehrane na gradilištima (šatori i sl) razdvojiti na zasebne, međusobno neovisne cjeline

◦ Ulazak/izlazak s gradilišta odvojiti po skupinama

  • Rad inženjera i gradilišnog osoblja/uprave gradilišta u zatvorenom također organizirati tako da se, po mogućnosti, postigne što veća međusobna izolacija osoba; po mogućnosti, razdvojiti inženjerske timove u više neovisnih skupina koje će biti fizički razdvojene po mjestu rada.
  • Sve osobe na gradilištima čija nazočnost nije nužna izmjestiti na druge lokacije (rad od kuće, iz ureda na drugoj lokaciji).
  • Boraviti što je više moguće na otvorenom prostoru
  • Napraviti planove za naglim prestankom rada i organizirano napuštanje gradilišta po nalogu nadležnih tijela za upravljanje krizom oko visusa Covid 19 (opća karantena i zabrana kretanja svih građana).
  • Pri tom treba sagledati potrebe svakog radilišta, te sukladno pravilima struke i važećoj zakonskoj regulativi provjeriti sigurnost započetih i nedovršenih radova; posebice provjeriti sve zaštitne ograde, zatvoriti otvore na mjestima gdje postoji opasnost od pada, osigurati pojedine dijelove konstrukcije i kritičnih elemenata na gradilištima i slično od udara vjetra, atmosferilija i dr, te, ovisno o složenosti gradilišta, organizirati čuvarsku službu.

Smanjiti gospodarsku štetu što je više moguće

Svrha preporuke o ponašanju na gradilištima je smanjiti što više moguće gospodarske štete u sektoru graditeljstva, unaprijediti sigurnost građana, posebice građevinskih radnika na hrvatskim gradilištima, te odgovorno pristupiti nastaloj krizi.

Sve ostale aktivnosti treba prilagoditi aktualnoj situaciji, uz obvezno svakodnevno informiranje i poštivanje preporuka i naloga Vlade, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Stožera Civilne zaštite i Epidemiološke službe, poručuje na kraju Hrvatska komora inženjera građevinarstva.