Statistika u službi analize: Pet važnih statističkih funkcija u Excelu

Median, mode.sngl, stdev.p, quartile.inc i correl pet su važnih statističkih funkcija u Excelu. Svaka od njih nudi specifične mogućnosti za analizu i interpretaciju podataka. Kako ih koristiti objašnjava stručnjak za Excel, Luka Kobeščak

92
statističke funkcije u excelu
Ilustracija: Pixabay

Statističke funkcije omogućuju korisnicima da izvuku ključne uvide iz svojih podataka i donesu informirane odluke. U ovom članku istražit ćemo pet važnih statističkih funkcija u Excelu: median, mode.sngl, stdev.p, quartile.inc i correl. Svaka od ovih funkcija nudi specifične mogućnosti za analizu i interpretaciju podataka. Kako ih koristiti objašnjava stručnjak za Excel, Luka Kobeščak.

1. MEDIAN

Funkcija MEDIAN izračunava srednju vrijednost skupa brojeva, odnosno vrijednost koja se nalazi u sredini kada su svi brojevi poredani po veličini. MEDIAN je otporniji na ekstremne vrijednosti (outliers) u skupu podataka, za razliku od prosjeka koji može biti značajno pomaknut vrlo visokim ili vrlo niskim vrijednostima. Ova funkcija je korisna u situacijama gdje su podaci nejednako raspodijeljeni ili kada ekstremne vrijednosti mogu iskriviti analizu. Primjeri uključuju analizu dohotka, cijena nekretnina i mnogih drugih ekonomskih pokazatelja.

2. MODE.SNGL

Funkcija MODE.SNGL pronalazi najčešće pojavljivanu vrijednost (modu) u skupu podataka. Moda je vrijednost koja se najčešće pojavljuje i može biti korisna za identifikaciju najčešćih stavki u skupu podataka. Na primjer, u analizi prodaje, moda može otkriti koji se proizvod najviše prodaje. Ova funkcija je korisna za razumijevanje distribucije podataka i identificiranje dominantnih vrijednosti. MODE.SNGL funkcija pronalazi samo jednu modnu vrijednost, što je korisno u situacijama kada je dovoljno identificirati samo jednu najčešću vrijednost.

3. STDEV.P

Funkcija STDEV.P izračunava standardnu devijaciju za cijelu populaciju podataka, što je mjera varijabilnosti ili disperzije skupa podataka. Standardna devijacija pokazuje koliko su pojedinačne vrijednosti udaljene od prosječne vrijednosti. Manja standardna devijacija ukazuje na to da su podaci bliže prosjeku, dok veća standardna devijacija ukazuje na veću raspršenost podataka. Ova funkcija je ključna u mnogim područjima, uključujući financije, istraživanje tržišta i kontrolu kvalitete, jer pomaže u procjeni rizika i identificiranju odstupanja.

4. QUARTILE.INC

Funkcija QUARTILE.INC koristi se za određivanje kvartila u skupu podataka. Kvartili su vrijednosti koje dijele skup podataka na četiri jednaka dijela. Ova funkcija pomaže u razumijevanju raspodjele podataka i identifikaciji granica unutar kojih padaju određeni postoci podataka. Na primjer, prvi kvartil (Q1) predstavlja vrijednost ispod koje pada 25% podataka, dok treći kvartil (Q3) predstavlja vrijednost ispod koje pada 75% podataka. Kvartili su korisni za analizu raspona podataka i identifikaciju ekstremnih vrijednosti.

5. CORREL

Funkcija CORREL izračunava Pearsonov koeficijent korelacije između dva skupa podataka, koji mjeri stupanj linearne veze između njih. Korelacija pomaže u razumijevanju odnosa između varijabli, kao što su prodaja i marketing troškovi, ili temperatura i potrošnja energije. Vrijednost koeficijenta korelacije može varirati između -1 i 1, gdje 1 označava savršenu pozitivnu korelaciju, -1 savršenu negativnu korelaciju, a 0 znači da nema korelacije. Ova funkcija je ključna za analizu povezanosti između različitih varijabli i donošenje zaključaka o njihovoj međusobnoj povezanosti.

Statističke funkcije median, mode.sngl, stdev.p, quartile.inc i correl pružaju snažne alate za analizu podataka u Excelu. Ove funkcije omogućuju korisnicima da detaljno analiziraju središnju tendenciju, varijabilnost, raspodjelu i odnose unutar skupa podataka. Korištenje ovih funkcija poboljšava razumijevanje podataka i omogućuje donošenje informiranih odluka. Bez obzira radi li se o poslovnoj analizi, akademskom istraživanju ili svakodnevnom radu s podacima, ove statističke funkcije pomažu korisnicima da izvuku ključne uvide i unaprijede svoje analitičke sposobnosti.

>>Luka Kobeščak: Treba vjerovati u sebe, ne bojati se grešaka i biti uporan


Luka Kobešćak

Autor kolumne Excel #2: Luka Kobeščak, stručnjak za Excel i vlasnik tvrtke Numericus Zagreb