U Zadru najesen kreće studij održivog razvoja turizma

Posebnost zadarskog studijskog progrma je što će - za razliku od svih drugih sveučilišta - imati u sebi uključenu praksu, ističe dr Božena Krce Miočić s Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilipta u Zadru.

89

Na Sveučilištu u Zadru, a Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti, kreće studij održivog razvoja turizma koji će prve studente primiti ove jeseni – po dvadeset redovnih i izvanrednih studenata. Na nacionalnoj razini sličan studij postoji još samo u Opatiji.

Cilj diplomskog studija Održivi razvoj turizma je odgovoriti na suvremene zahtjeve koji stoje pred turizmom, i to kroz obrazovanje kadrova koji će biti sposobni predložiti rješenja za smanjenje negativnog utjecaja koji turizam ima na okoliš i društvo, uz istovremeno povećanje dobrobiti lokalne zajednice, ali i doživljaja turista.

Na studiju će se teorijsko-praktična znanja iz menadžmenta, marketinga, financija, poduzetništva, zaštite okoliša, prometa i različitih drugih područja razmatrati u kontekstu održivog upravljanja razvojem turizma i turističke destinacije.

“Naš studijski program, za razliku od svih drugih sveučilišta, ima u sebi uključenu praksu. Zašto je to važno? Naše grupe su vrlo male, upisujemo dvadeset studenata. Svakom od njih ćemo osigurati praksu tako da radi upravo ono za što je predviđen da radi u budućnosti”, objasnila je dr Božena Krce Miočić s Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru za Hrvatski radio.

Naime, svi studenti će u četvrtom semestru nekoliko mjeseci raditi u tvrtkama. Osim toga, program novog studije usmjeren je na smanjenje negativnih utjecaja tirizma koji su zbig masovnosti sve vidljiviji, ističe docent Neven Klarin s istog odjela.

“One su vidljive prije svega u tome da je Zadar postao jedan od najskupljih gradova u Hrvatskoj, posebice zbog turizma. Povećanje cijena zemljišta, nekretnina, tu su problemi vezani uz degradaciju okoliša, kulturne baštine, problemi vezani uz kriminal, buku, gužvu, nedostatak parkirnih mjesta…”, tumači Klarin.

Studij održivog razvoja turizma traje dvije godine (četiri semestra), a njegovim završetkom studenti stječu 120 ECTS bodova  te akademski naziv magistar/ magistra ekonomije u turizmu. Program je prošao cijelu proceduru i ima sve dopusnice.

Pored prvostupnika kulture i turizma Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, na studij se mogu prijaviti i pristupnici koji su završili odgovarajuće srodne sveučilišne preddiplomske studije (180 ECTS bodova) iz društvenih i interdisciplinarnih znanosti ili stručne preddiplomske studije (180 ECTS bodova) iz polja ekonomije. Studenti koji su završili ostale navedene preddiplomske studije i stekli zvanje prvostupnika polažu tri razlikovna ispita. Studij mogu upisati i zainteresirani građani koji već rade u gospodarstvu, a žele stručno znanje iz održivog upravljanja destinacijom.