eGrađani: Poduzetnicima je dostupan Kalendar plaćanja obveznih naknada

Uz pregled iznosa obveza i rokova plaćanja, u usluzi je moguće kreirati naloge za plaćanje koji se mogu izvršiti putem internetskog ili mobilnog bankarstva

87
Kalendar plaćanja obveznih naknada
[Image by Andreas Lischka from Pixabay]

Na portalu eGrađani od petka, 30. ožujka, poslovnim korisnicima dsotupna je još jedna usluga – Kalendar plaćanja obveznih naknada. Usluga omogućuje ovlaštenim osobama praćenje obveza i poslovanje u skladu s propisima.

U uslugu su uključena sljedeća davanja i nadležne institucije:

  • naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma – Ministarstvo poljoprivrede,
  • naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom – Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI),
  • HRT pristojba – Hrvatska radiotelevizija,
  • članarina turističkim zajednicama – Porezna uprava,
  • spomenička renta koja se plaća po stopi na ukupni prihod – Porezna uprava,
  • članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori – Porezna uprava,
  • komorski doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori – Porezna uprava.

Obveznicima naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma omogućeno je popunjavanje obrasca obračuna naknade (OKFŠ obrazac).

Korisnik prilikom svake prijave u uslugu vidi trenutno stanje obveza koje je evidentirano kod institucija nadležnih za obračun, analitičko praćenje i naplatu pojedine naknade. Uz pregled iznosa obveza i rokova plaćanja, u usluzi je moguće kreirati naloge za plaćanje koji se mogu izvršiti putem internetskog ili mobilnog bankarstva. Nakon plaćanja obveze, novo stanje je vidljivo nakon što institucija nadležna za naplatu pojedine naknade evidentira uplatu i ažurira stanje u svojim evidencijama.