EK otvorila prijave za milijardu eura poticaja za zelene i digitalne tranzicije

Poziv u okviru europskog zelenog plana vrijedan milijardu kuna otvoren je 18. rujna. Rok za podnošenje prijava je 26. siječnja 2021., a provedba odabranih projekata trebala bi započeti u jesen 2021. godine

36
klimatska kriza

Europska komisija objavila je u četvrtak, 17. rujna, poziv u vrijednosti milijardu eura za istraživačke i inovacijske projekte kojima će se prevladati klimatska kriza i zaštititi jedinstveni europski ekosustavi i bioraznolikost. Poziv u okviru europskog zelenog plana financirat će se iz programa Obzor 2020., a prijave su otvorene od petka, 18. rujna. Svrha je potaknuti oporavak Europe od krize uzrokovane koronavirusom pretvaranjem zelenih izazova u prilike za inovacije.

Rok za podnošenje prijava je 26. siječnja 2021., a provedba odabranih projekata trebala bi započeti u jesen 2021.

Traže se brzi i konktretni rezultati s dugotrajnim učincima

Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, istaknula je kako je ovo posljednji i najveći poziv u okviru programa Obzor 2020.

“Budući da se temelji na inovacijama, njime će se ubrzati pravedna i održiva tranzicija prema klimatskoj neutralnosti u Europi do 2050. Kako zbog sustavne transformacije nitko ne bi bio zapostavljen, želimo da se posebnim djelovanjima uspostave novi oblici suradnje s građanima te da ona imaju veću društvenu relevantnost i učinak”, rekla je Gabriel.

Ovaj poziv u okviru europskog zelenog plana razlikuje seod prethodnih poziva u okviru Obzora 2020. jer se njime nastoje riješiti gorući problemi. Cilj je postići u kratkom i srednjem roku jasne i konkretne rezultate s dugoročnim učinkom. Provest će se manje mjera, ali će one biti uže usmjerene, opsežnije i vidljivije, s naglaskom na brzu prilagodljivosti, širenje i prihvaćanje rezultata.

Poziv pokriva deset područja

Za financiranje će se odabrati projekti iz deset područja, osam tematskih i dva horizontalna.

Osam tematskih područja odraz su ključnih elemenata europskog zelenog plana:
1. povećanje klimatskih ambicija
2. sigurna opskrba čistom i cjenovno pristupačnom energijom
3. industrija za čisto i kružno gospodarstvo
4. energija i energetski učinkovite zgrade
5. održiva i pametna mobilnost
6. strategija „od polja do stola”
7. bioraznolikost i ekosustavi
8. nulta stopa onečišćenja, netoksičan okoliš.

Dva horizontalna područja – produbljivanje znanja i osnaživanje građana – dugoročno će omogućiti dovršetak tranzicija iz europskog zelenog plana.

Što je Europski zeleni plan

Europski zeleni plan nacrt je i plan Europske komisije kako da Europa do 2050. postane prvi klimatski neutralan kontinent s održivim gospodarstvom u kojem nitko ne smije biti zapostavljen.

Kako bi se taj cilj postigao do 2050., između ostaloga potrebno je:

  • ulagati u tehnologije prihvatljive za okoliš
  • poticati industriju na inovacije
  • uvesti čišće, jeftinije i zdravije oblike privatnog i javnog prijevoza
  • dekarbonizirati energetski sektor
  • povećati energetsku učinkovitost zgrada
  • surađivati s međunarodnim partnerima na poboljšanju globalnih standarda u području okoliša.

Poziv uključuje prilike za međunarodnu suradnju kojima će se uvažiti potrebe slabije razvijenih zemalja, osobito u Africi, u kontekstu Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja.

Dan umrežavanja i informiranja o pozivu u okviru europskog zelenog plana i Obzora 2020. održat će se u okviru virtualnih Europskih dana istraživanja i inovacija od 22. do 24. rujna 2020.