Otvorene prijave za bespovratna sredstva norveške razvojne banke

Prijave za bespovratne potpore u okviru programa Business Development and Innovation Croatia traju do 15. studenoga. Potpisi prvih ugovora očekuju se u drugom tromjesečju iduće godine

135

Innovation Norway, norveška razvojna banka, u partnerstvu s Hrvatskom gospodarskom komorom predstavila je krajem lipnja program Razvoj poslovanja i inovacija (Business Development and Innovation Croatia) kroz koji nudi bespovratna sredstva hrvatskom privatnom sektoru. U okviru programa hrvatskim poduzetnicima na raspolaganju je oko 20 milijuna eura.

>>Norveška razvojna banka nudi bespovratne potpore hrvatskim poduzetnicima

Program Razvoj poslovanja i inovacija podijeljen je na komponentu usmjerenu na zelenu proizvodnu i prerađivačku industriju, te na komponentu Plavi rast kroz koju se potiču inovacije i razvoj poslovanja u djelatnostima veznima uz more, pomorstvo, “mali” turizam i slično.

Prijave su otvorene do 15. studenoga ove godine, a potpisi prvih ugovora se očekuju u drugom tromjesečju iduće godine.

Inovacije zelene industrije i Plavi rast

Program se financira iz norveške darovnice i dio je EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma (EEA and Norway Grants) za razdoblje 2014-2021.

Cilj  je smanjenje ekonomskih nejednakosti financiranjem projekata koji će povećati konkurentnost i profitabilnost hrvatskih tvrtki. Potiču se ulaganja u nove tehnologije, proizvode, usluge i procese, smanjenje emisije CO2 i drugih onečišćujućih tvari u zrak, vodu i tlo, smanjenje potrošnje energije i goriva, sakupljanje i ponovno korištenje otpada te uspostava novih radnih mjesta i nastavak poslovanja u odabranim područjima.

Program također pruža hrvatskim tvrtkama priliku da uspostave snažne veze s norveškim kompanijama, sveučilištima i istraživačkim i razvojnim centrima kroz razmjenu znanja i najbolje prakse.

Osim po djelatnostima, program je podijeljen na segmente za velika te za srednja i mala poduzeća.

Za velika poduzeća kada je riječ o individualnim projektima fokusiranim na Inovacije zelene industrije raspoloživo je 8,56 milijuna eura, a u okviru Plavog rasta 7,5 milijuna eura. Pojedinačni iznosi bespovratnih sredstava za djelomično financiranje koje poduzeća mogu dobiti su od 200 tisuća do 1,5 milijuna eura.

Djelomično financiranje projekata malih i srednjih poduzeća

Drugi dio Programa namijenjen je djelomičnom financiranju projekata malih i srednjih poduzeća i dodjeljuje se putem sheme malih grantova u pojedinačnim iznosima od 50.000 do 200.000 eura. Za svaku komponentu programa – Inovacije zelene industrije i Plavi rast – na raspolaganju je po 1,5 milijuna eura.

Tvrtke koje se mogu prijaviti moraju biti u većinskom privatnom vlasništvu (do 25% javnog vlasništva ) te biti registrirane 3 godine za shemu individualnih projekata (Individual Project scheme) i jednu godinu za shemu malih potpora (Small grant scheme).

Hrvatska podružnica Innovation Norway će u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom organizirati informativne radionice u Opatiji (23.9.), Splitu )24.9.), Osijeku (6.10.), Slavonskom Brodu (7.10.) I Zagrebu (15.10.), Više informacija i deteljne upute za prijavu s potrebnim obrascima nalaze se na web stranici projekta.