Europskim MSP-ovima 8 mlrd eura za podršku u krizi zbog pandemije

Zahvaljujući sredstvima iz EFSU-a te iz jamstvenog instrumenta InnovFina za mala i srednja poduzeća EIF će financijskim posrednicima moći ponuditi jamstva u vrijednosti od 2,2 mlrd eura, čime će se omogućiti isplata zajmova u iznosu od 8 mlrd eura

47
jamstva za zajmove

Europska komisija osigurala je milijardu eura iz Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) kao jamstvo za Europski investicijski fond (EIF), koji je dio grupe Europske investicijske banke.

To će EIF-u omogućiti da izda posebna jamstva za zajmove kako bi kreditne institucije potaknuli da osiguraju likvidna sredstva za najmanje 100.000 europskih MSP-ova i malih poduzeća srednje tržišne kapitalizacije koji su pogođeni gospodarskim posljedicama pandemije koronavirusa. Ukupan iznos financiranja procjenjuje se na 8 milijardi eura.

Naime, jedna od izravnih gospodarskih posljedica pandemije koronavirusa iznenadni je nedostatak likvidnosti u malim i srednjim poduzećima. Ta poduzeća u kriznim situacijama obično najviše trpe i iznimno je bitno da im se osigura dovoljno likvidnih sredstava da bi mogla prebroditi aktualnu krizu.

Međutim, u situacijama smanjene likvidnosti banke MSP-ovima nevoljko daju kredite zbog naglog povećanja percipiranog rizika. Zbog toga su potrebna jamstva EU-a kojima se podupiru takvi krediti.

Namjenska jamstva za kredite za likvidnost

EIF tako od utorka na tržištu nudi namjenska jamstva s potporom iz EFSU-a predviđena za ublažavanje posljedica pandemije za mala i srednja poduzeća te mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije.

“Sredstva će se početi isplaćivati već ovog mjeseca preko lokalnih banaka i davatelja kredita kako bi se pomoglo najteže pogođenima”, rekao je Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik Europske komisije nadležan za gospodarstvo.

Glavni direktor EIF-a Alain Godard istaknuo je da EIF intenzivno radi na brzom i primjerenom odgovoru na bolest COVID-19. “Ovo je važan prvi korak, a grupa EIB-a nastavit će tražiti i druga rješenja za brzo zadovoljavanje financijskih potreba poduzetnika u cijeloj Europi.”

Zahvaljujući milijardi eura osiguranoj iz EFSU-a (instrument COSME-a za kreditna jamstva) te iz jamstvenog instrumenta InnovFina za mala i srednja poduzeća (Obzor 2020.) Europski investicijski fond moći će financijskim posrednicima ponuditi jamstva u vrijednosti od 2,2 milijarde eura, čime će se omogućiti isplata financijskih sredstava u iznosu od 8 milijardi eura. EIF će jamstva ponuditi na tržištu putem poziva na iskaz interesa koji će u utorak  poslati na adrese nekoliko stotina financijskih posrednika, među kojima su banke i alternativni davatelji kredita.

Glavna obilježja jamstava

Glavna obilježja jamstava za zajmove kojima će se osigurati likvidnost malih i srednjih poduzeća su:

  • jednostavniji i brži pristup jamstvu EIF-a
  • veće pokriće rizika – do 80 % potencijalnih gubitaka za pojedinačne kredite (za razliku od uobičajenih 50 %)
  • stavljanje naglaska na kredite za obrtni kapital u cijelom EU-u
  • mogućnost fleksibilnijih uvjeta, uključujući odgodu, reprogramiranje ili privremeni prekid otplate.

Jamstva za zajmove će biti dostupna novim financijskim posrednicima i financijskim posrednicima koji već surađuju s EIF-om, a oni će ponuditi posebne uvjete za više od 100.000 poduzeća koja imaju pravo na jamstva u okviru instrumenta COSME-a za kreditna jamstva i jamstvenog instrumenta InnovFina za mala i srednja poduzeća.

Na temelju poziva na iskaz interesa objavljenog u utorak financijski posrednici koji već imaju sporazume s EIF-om u okviru navedenih instrumenata COSME-a i InnovFina nova će jamstva moći iskoristiti odmah po podnošenju zahtjeva. Ostali financijski posrednici će moći iskoristiti nakon što prođu vrlo kratak postupak prijave. Zahvaljujući tome najteže pogođena poduzeća nova će sredstva moći dobiti već u travnju. MSP-ovi će kredite moći zatražiti izravno od lokalnih banaka i davatelja kredita koji sudjeluju u tom programu, a njihov popis bit će dostupan na internetskoj stranici www.access2finance.eu.

Komisija i grupa EIB-a nastavit će raditi na dodatnim mjerama i iskoristit će sve dostupne instrumente da bi pomogli u zaustavljanju pandemije koronavirusa i ublažavanju njezinih gospodarskih ica.