Kako će HBOR pomagati poduzetnicima u problemima zbog koronavirusa

Poduzetnicima će biti omogućeno uvođenje moratorija te reprogramiranje postojećih kreditnih obveza prema HBOR-u, ali i odobrenje novih povoljnih kredita za likvidnost u suradnji s poslovnim bankama

124
reprogramiranje kreditnih obveza

Hrvatska banka za obnovu i razvitak također počinje provoditi mjere koje bi trebale ublažiti negativne posljedice pandemije COVID–19 virusa (koronavirus). Cilj je očuvati razinu gospodarske aktivnosti, likvidnost gospodarskih subjekata te radna mjesta.

Stoga će poduzetnicima biti omogućeno uvođenje moratorija te reprogramiranje postojećih kreditnih obveza prema HBOR-u, ali i odobrenje novih povoljnih kredita za likvidnost u suradnji s poslovnim bankama.

Kako bi se osiguralo lakše odobravanje povoljnih kredita za likvidnost u suradnji s poslovnim bankama te brži oporavak što većeg broja poduzetnika na čije poslovanje posljedice epidemije COVID – 19 virusa (koronavirusa) imaju negativan utjecaj, za kredite izvoznicima i turističkom sektoru osigurat će se potrebna jamstva u obliku portfeljnih polica osiguranja (garancija).

>>HAMAG-BICRO: Niže kamate i duži poček za zajmove za obrtna sredstva

Mjere koje će provoditi HBOR

HBOR će u sklopu programa pomoći gospodarstvu provoditi sljedeće mjere:

1) Moratorij na postojeće obveze

HBOR će, kao prvu mjeru, svim svojim klijentima omogućiti moratorij u trajanju od tri mjeseca na obveze dospjele nakon 29. veljače 2020. Ako negativan utjecaj pandemije COVID – 19 virusa (koronavirusa) na gospodarstvo potraje duže, postoji mogućnost produženja trajanja razdoblja moratorija.

Klijenti za vrijeme trajanja moratorija neće biti u obvezi plaćati glavnicu, kamate i naknade, a dospjele obveze klijenti će nakon završetka razdoblja moratorija moći beskamatno otplaćivati u 12 jednakih mjesečnih rata. S klijentima kojima krajnji rok otplate kredita završava unutar tog razdoblja, način otplate individualno će se regulirati.

Ova mjera primjenjuje se na sve klijente HBOR-a, neovisno o tome je li im kredit odobren izravno ili putem poslovnih banaka. O svim detaljima provedbe klijenti će biti obaviješteni.

2) Reprogramiranje kreditnih obveza

Korisnicima HBOR-ovih kredita bit će omogućeno reprogramiranje postojećih kreditnih obveza uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita. Sa svakim klijentom individualno će se dogovarati reprogramiranje obveza sukladno njegovom otplatnom potencijalu.

Ova mjera na raspolaganju će biti svim korisnicima HBOR-ovih kredita, neovisno o tome je li kredit odobren izravno ili putem poslovnih banaka.

Zahtjev za reprogramiranje klijenti će predavati poslovnoj banci ili HBOR-u, ovisno o načinu odobrenja postojećeg kredita.

3) Novi krediti za likvidnosti

Nove kredite za likvidnost HBOR će poduzetnicima odobravati u suradnji s poslovnim bankama. Krediti će se odobravati uz povoljnu kamatnu stopu, a sredstva će biti namijenjena financiranju osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon).

Poduzetnici će se sa zahtjevima za nove kredite za likvidnost moći javiti poslovnoj banci koja će u suradnji s HBOR-om odobravati sredstva.

4) Police osiguranja (garancije) kao kolateral za odobrenje kredita

HBOR će, u ime i za račun Republike Hrvatske, odobravati portfeljne police osiguranja (garancije) poslovnim bankama i HBOR-u. Police osiguranja (garancije) koristit će se kao kolateral za nove kredite za likvidnost odobrene izvoznicima, a HBOR je kao novu mjeru omogućio i izvoznicima iz turističkog sektora da koriste ovu pogodnost. Ovaj način osiguranja uskoro će moći koristiti i posredni izvoznici (dobavljači izvoznika).

Police osiguranja (garancije) će poduzetnicima omogućiti jednostavnije i brže dobivanje novih kredita za likvidnost uz manje zahtjeve za instrumentima osiguranja.

O svim detaljima provedbe ovih mjera, potrebnoj dokumentaciji i načinu odobrenja, poduzetnici će biti obaviješteni nakon usklađivanja svih tehničkih preduvjeta koji će se provesti u najkraćem mogućem roku.