Modernizacijski fond: Poziv za prerađivačku industriju i toplinarstvo

Predmet poziva je proizvodnja električne energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, kao i drugim objektima i prostorima povezanim s proizvodnim pogonima.

34
Izvor: Pixabay

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je Poziv za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu. Poziv je otvoren do 9. rujna 2024. godine.

Svrha je potaknuti poduzeća u Hrvatskoj da sama proizvode što više energije za vlastite potrebe koristeći obnovljive izvore energije, pridonoseći tranziciji prema klimatski neutralnom gospodarstvu i ostvarivanju hrvatskih klimatskih ciljeva.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici i obrtnici koji pripadaju djelatnostima Prerađivačke industrije i Opskrbe parom i klimatizacija (temeljem Odluke NKD).

Predmet poziva je proizvodnja električne energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, kao i drugim objektima i prostorima povezanim s proizvodnim pogonima.

Kroz Poziv je na raspolaganju ukupno 33,81 milijun eura, a bespovratni iznos koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi između 100 tisuća i pet milijuna eura. Prijavitelji mogu ostvariti potporu za provedbu više projekata, pri čemu jedan prijavitelj može ostvariti maksimalnu potporu od 5 milijuna eura.

Pozivom se želi utjecati na smanjenje emisija stakleničkih plinova, povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, smanjenje potrošnje te povećanje kapaciteta skladištenja energije.

Investicije koje su podržane Pozivom mogu biti izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu, izgradnja elektrana na biomasu, izgradnja elektrane na bioplin te postavljanje sustava za skladištenje električne energije uz projektantski nadzor, stručni nadzor građenja kao i koordinaciju zaštite na radu.

Do kraja 2024. u planu je objava Poziva za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i visokoučinkovite kogeneracije u prerađivačkoj industriji, ukupne vrijednosti 80 milijuna eura.

Poziv za podnošenje projektnih prijedloga je otvoren do 9. rujna 2024. godine.