Novi krediti za likvidnost uz snižene kamatne stope

Poduzetnicima je na raspolaganju više od 1,2 milijarde kuna za nove kredite za likvidnost koje će banke, zahvaljujući izvorima HBOR-a, odobravati po kamatnoj stopi sniženoj za 0,75 p.b. u odnosu na redovnu

211
HBOR

HBOR je, putem okvirnih kredita bankama, poduzetnicima pogođenim pandemijom COVID – 19 omogućio odobrenje novih kredita za likvidnost uz kamatne stope snižene za 0,75 p.b. u odnosu na redovne.

Banke putem kojih će se plasirati krediti za likvidnost su:

  • Zagrebačka banka d.d.,
  • Privredna banka Zagreb d.d.,
  • Erste&Steiermärkische Bank d.d.,
  • OTP banka d.d.,
  • Raiffeisenbank Austria d.d.,
  • Hrvatska poštanska banka d.d.,
  • Addiko Bank d.d. i
  • Sberbank d.d.

Korisnici novih kredita za likvidnost mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici, te srednje kapitalizirani poduzetnici (do 3000 zaposlenih) koji nisu bili u teškoćama na dan 31. prosinca 2019.

Poduzetnici koji podnose zahtjev za kredit trebaju, po Metodologiji za izračun COVID scorea Financijske agencije (FINA), biti ocijenjeni kao klijenti čije je poslovanje ugroženo i kod kojih postoji potreba za dodatnim financiranjem.

Najviši iznos kredita 35 milijuna kuna

“Ovaj način kreditiranja omogućit će brže odobrenje sredstava potrebnih poduzetnicima uz sniženu kamatnu stopu. Naime, poduzetnicima je stavljeno na raspolaganje više od 1,2 milijarde kuna za nove kredite za likvidnost koje će banke, zahvaljujući izvorima HBOR-a, odobravati po kamatnoj stopi sniženoj za 0,75 p.b. u odnosu na redovnu“, izjavila je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a.

Najviši iznos kredita može biti 35 milijuna kuna, a sredstva se mogu koristiti za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon), nabavu sirovina i podmirenje obveza prema dobavljačima te ostalih troškova tekućeg poslovanja.

Sredstvima se ne mogu podmirivati postojeće kreditne obveze prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama.

Za odobrenje kredita poduzetnici se trebaju obratiti jednoj od navedenih poslovnih banaka.