Za samozapošljavanje branitelja i djece stradalih branitelja 32 mil. kuna

Za samozapošljavanje hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca iz Domovinskog rata i djece hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata na raspolaganju je ukupno 32 milijuna kuna

356
potpore za samozapošljavanje branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca iz Domovinskog rata i djece hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata.

Javni poziv raspisan je temeljem Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji koji je Vlada Republike Hrvatske donijela u svibnju 2018. godine. Riječ je o programu de minimis potpora kojem je cilj otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine.

Potpore za samozapošljavanje sufinancirane su sredstvima Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.
Novčana potpora iznosi do 80.000,00 kuna, a poziv ostaje otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2021. godine.

>>HPB će omogućiti povoljnije kredite za branitelje poduzetnike

Program u okviru raspisanog poziva predviđa dodjelu najmanje 400 potpora. Na raspolaganju je ukupno 32 milijuna kuna, od čega je 85 posto ili 27,2 milijuna sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda, a 15 posto ili 4,8 milijuna kuna iz državnog proračuna.

Prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane potpore, podnositelj zahtjeva mora imati status nezaposlene osobe i biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nakon podnošenja zahtjeva, a prije potpisivanja ugovora o dodjeli potpore za samozapošljavanje, podnositelj zahtjeva mora registrirati poslovnu djelatnost na području Republike Hrvatske i temeljem iste biti prijavljenu matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

>>Evo što se mijenja u sustavu potpora za zapošljavanje

Namjensko trošenje potpore

Poslovna djelatnost mora biti registrirana kao trgovačko društvo, obrt ili kao druga samostalna profesionalna djelatnost (slobodna profesija, ustanova ili drugo) u stopostotnom vlasništvu ili u suvlasništvu podnositelja zahtjeva.

Ako je riječ o suvlasništvu, za potporu mogu kandidirati isključivo podnositelji zahtjeva koji su u partnerstvu s još najviše jednim partnerom, a omjer vlasništva odnosno partnerstva mora biti najmanje 50 posto u korist podnositelja zahtjeva. Suvlasništvo treba dokazati odgovarajućim ugovorom o partnerstvu (ortaštvu) prije potpisivanja ugovora o dodjeli potpore za samozapošljavanje.

Novčana potpora je jednokratna i nepovratna ako se utroši namjenski, u skladu s poslovnim planom, troškovnikom i drugim ugovornim obvezama. Korisnici koji sredstva ne utroše namjenski dužni su ih vratiti u Državni proračun uz zakonsku zateznu kamatu.

Nakon isplate potpore korisnik mora biti zaposlen u punom radnom vremenu (40 sati tjedno) najmanje 12 mjeseci. U protivnom cjelokupni iznos ugovorene potpore za samozapošljavanje smatra se neprihvatljivim troškom te se mora vratiti u Državni proračun.

Zahtjevi se podnose poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici s naznakom ”Javni poziv za dodjelu potpore za samozapošljavanje u sklopu EU projekta, broj poziva: UP.01.1.2.03 -ne otvarati”.

Ako se podnose poštom, adresa je

  • Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu branitelja, na mrežnoj stranici branitelji.gov.hr te u Područnim jedinicama Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć.