Koje izmjene donosi konačan prijedlog Zakona o strancima

Nakon što je Prijedlog Zakona o strancima prošao prvo čitanje u Saboru, Vlada je pripremila konačan prijedlog Zakona o strancima. Ovo su neke izmjene u odnosu na verziju u prvom čitanju

101
prijedlog zakona o strancima

Nakon što je Prijedlog Zakona o strancima prošao prvo čitanje u Saboru, Vlada je pripremila Konačan prijedlog Zakona o strancima. U nastavku možete saznati neke izmjene u odnosu na verziju koja je upućena u prvo čitanje.

U konačnom prijedlogu uvedena je definicija brodarca: “Brodarac je svaka osoba koja je zaposlena, uzeta u službu ili radi u bilo kojem svojstvu na plovilu u unutarnjoj plovidbi”.

Pri prilaganju zahtjeva za dozvolu boravak i rad:

  • umjesto ugovora o radu ne može se podnijeti pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu ili drugi odgovarajući dokaz o radu (tako i kod sezonskog radnika)
  • poslodavac ne mora podnijeti dokaz da se protiv poslodavca ne vodi kazneni postupak za neisplatu plaće odnosno prekršajni ili kazneni postupak zbog najtežeg prekršaja ili kaznena djela iz područja radnih odnosa,
  • poslodavac ne mora prilagati obavijest o rezultatu testa tržišta rada.

Dozvola za boravak i rad može se izdati sezonskom radniku u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu bez testa tržišta rada i mišljenja HZZ-a. U prethodnoj verziji bilo je navedeno da se dozvola može izdati samo bez mišljenja HZZ-a.

Ministar rada će pravilnikom propisati način, sadržaj i postupak izdavanja obavijesti o rezultatu testa tržišta rada i izdavanja pozitivnog mišljenja u roku od 6 mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu.

Za izdavanje pozitivnog mišljenja HZZ-a poslodavac umjesto “registrirane djelatnosti u Hrvatskoj” mora “obavljati gospodarsku aktivnost u djelatnosti registriranoj u Republici Hrvatskoj”;

Olabavljen je uvjet pri izdavanju pozitivnog mišljenja HZZ-a tako da poslodavac ne smije  biti pravomoćno osuđen jedino za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja.

Definirano je kako se smatra da poslodavac ima podmirene obveze po osnovi javnih davanja ako nema evidentiranog dugovanja po osnovi poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja.

Propisan je rok od 90 dana od dana zaprimanja obavijesti o rezultatu testa tržišta rada HZZ-a u kojem poslodavac može zatražiti dozvolu za boravak i rad za stranog radnika ako je test tržišta rada pokazao da u evidenciji nezaposlenih osoba nema raspoloživih osoba koje ispunjavaju zahtjeve poslodavca za zapošljavanje ili se oni ne mogu ispuniti migracijama nezaposlenih osoba u zemlji.

Definirano je da kod produljenja dozvole sezonski radnik može nastaviti boraviti i raditi do okončanja postupka, kako za istog, tako i za novog poslodavca.

Kod uvjeta za izdavanje dozvole za boravak i rad bez testa tržišta rada i mišljenja HZZ-a propisano je da se uz ugovor o radu mora podnijeti i dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji. U slučaju obavljanja regulirane profesije mora se priložiti i rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije sukladno posebnom propisu.

Kod izdavanja dozvole za boravak i rad za ključno osoblje i državljane trećih zemalja koji se samozapošljavaju propisano je da se mora zaposliti najmanje troje hrvatskih državljana na neodređeno i puno radno vrijeme. U prethodnom prijedlogu je bilo navedeno da moraju biti zaposleni samo na puno radno vrijeme.

Propisano je da će Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade RH, u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona utvrditi načela za provedbu sveobuhvatne imigracijske politike za razdoblje od najmanje pet godina. Vladi RH je dana ovlast da za svaku kalendarsku godinu donese odluku o broju, mjerilima i uvjetima za useljavanje državljana trećih zemalja.