Krenula Creatives Unite – europska platforma za kreativnu industriju

Platforma je djelom odgovor na krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusne bolesti čije su posljedice pogodile i kreativnu industriju. Zamišljena je kao forum na kojem će se dijeliti informacije i kreirati ideje, a pokriva sve grane kreativne industrije i umjetnosti

76
creatives unite

Europska komisija pokrenula je digitalnu platformu Creatives Unite namijenjenu razmjeni informacija i dijeljenju primjera dobre prakse unutar kulturnog i kreativnog sektora. Platforma je djelomičan odgovor na krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusne bolesti koja je pogodila navedene sektore.

Platforma će biti forum za kreativni i umjetnički sektor na kojem će se dijeliti i kreirati ideje tijekom pandemije. Creatives Unite omogućava pretraživanje po sektorima: kulturna baština, performans, glazba, festivali, vizualna umjetnost, literatura i knjige, mediji i press, audiovizualna umjetnost, dizajn i moda, umjetnički obrti i arhitektura.

Ideja je putem platforme Creatives Unite prikupljati sve informacije koje kruže internetom, objedinjavati inicijative te usmjeravati na relevantne internetske stranice respektabilnih mreža, organizacija i inicijativa kako bi se omogućila suradnja i razmjena iskustava.

Inicijativu za pokretanje platforme dala je povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel nakon virtualnog sastanka ministara kulture EU održanog 8. travnja na kojem se razgovaralo o pandemiji koja ne samo da odnosi stotine tisuća života, nego ima poguban utjecaj na niz gospodarskih sektora, a posebno na kulturnu i kreativnu industriju širom Europe.

Unatoč svakodnevnim problemima kreativni pojedinci još uvijek su aktivni i kreativni, tako da se iz ove nezavidne situacije izrodio niz pozitivnih inicijativa. Tehnološke mogućnosti u kombinaciji s nesalomljivom prirodom sektora nisu omogućile samo korisnu razmjenu informacija, nego su potaknule zajedničko djelovanje. Creatives Unite trebala bi dodatno osnažiti i olakšati međusobnu komunikaciju kreativaca.

Platformu će voditi i održavati Creative FLIP, pilot projekt Europskog parlamenta koji vodi Goethe institut u suradnji s Europskom mrežom kreativnih centara i drugim partnerima.