Tko ima pravo na potpore za svibanj i lipanj te kako raskinuti ugovor o potporama

Poslodavci koji zapošljavaju 50 i više radnika, bez obzira na to jesu li već koristili potpore ili zahtjev podnose prvi puta, pad prihoda dokazuju predajom PDV obrazaca Poreznoj upravi

418
HZZ potpore za svibanj i lipanj

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) počeo je isplaćivati potpore za očuvanje radnih mjesta za svibanj. HZZ je također objavio neka pojašnjenja vezana uz potpore za svibanj i lipanj te o mogućnostima raskida ugovora.

Poslodavci koji zapošljavaju 50 i više radnika, bez obzira na to jesu li već koristili potpore ili zahtjev prvi puta podnose za svibanj, moraju dokazati da su im prihodi u svibnju 2020. pali za najmanje 20 posto u odnosu na svibanj 2019. godine. To dokazuju PDV obrascem za svibanj 2020. i za svibanj 2019. koje predaju Poreznoj upravi.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci, treba dokazati pad prometa za najmanje 20 posto u svibnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za svibanj i veljaču 2020. Poreznoj upravi.

Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda za promatrano razdoblje.

Ako je postotak pada prihoda najmanje 20 posto, uz zadovoljavanje ostalih uvjeta, može se odobriti potpora.

Za poslodavce koji zapošljavaju do 50 radnika kriteriji se ne mijenjaju.

Krajnji zakonski rok za dostavu obrasca za svibanj je 20. lipnja, no obveznika nitko ne sprječava da obrazac preda i ranije – naročito stoga što se provjeravaju samo izlazni računi, navodi HZZ.

>>Potpore za očuvanje radnih mjesta: 342 poduzetnika vratila 10 mil. kuna

Potpore za lipanj

Poslodavci koji žele koristiti potporu za lipanj moraju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 50 posto u odnosu na svibanj 2019. godine, a procedura je ista: treba predati Poreznoj upravi PDV obrasce za svibanj prošle i ove godine.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci, pad prometa dokazuje s PDV obrascima za svibanj i veljaču 2020. godine.

Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca izračunati stvarni pad prihoda i dostaviti podatke HZZ-u.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda.

Raskid ugovora

HZZ upozorava da se zahtjevi za koje je predan najmanje jedan dokaz o isplati plaće ne mogu otkazati. No, korisniku se nudi mogućnost raskida ugovora, odnosno prestanak korištenja potpore za buduće razdoblje.

Za zahtjeve po kojima je isplaćena minimalno jedna potpora (zahtjevi iz ožujka i travnja), korisnik mora zatražiti raskid ugovora ako ne želi primati potporu za svibanj.

Ako korisnik upravo predaje obvezni dokaz o isplati plaća za prethodno razdoblje za koje je primio potporu, treba poslati dokaz o isplati plaće i istovremeno označiti da traži raskid ugovora. U napomeni treba navesti da traži raskid za buduće razdoblje.

Ako je korisnik već poslao dokaz o isplati plaća, a želi raskinuti ugovor za buduće razdoblje, raskid traži kroz Dopunu zahtjeva. U razlog slanja dopune mora napisati da traži raskid za buduće razdoblje.

Ako korisnik želi raskinuti ugovor i vratiti dobiveni novac za sve ili dio do sada plaćenih mjeseci može postupiti ma sljedeći način:

  • Ako upravo predaje obvezni dokaz o isplati plaća za prethodno razdoblje za koje je primio potporu, mora poslati dokaz o isplati plaće i istovremeno označiti da traži raskid ugovora. U opisu navesti da želi vratiti do sada zaprimljene uplate (sve ili za dio mjeseci).
  • Ako je već poslao dokaz o isplati plaća, a želi raskinuti ugovor za prethodno razdoblje – koristiti Dopunu zahtjeva i zatražiti raskid. U opis slanja dopune napisati da traži raskid za prethodno razdoblje i naznačiti za koji mjesec/mjesece.

Korisnici potpore za ožujak i/ili travanj koji ne želi primati potporu za buduće razdoblje mogu zatražiti raskid ugovora online putem web stranice HZZ-a.