EU fond vlasničkog kapitala za svemir

200 milijuna za revolucionarne projekte

28

Europska komisija, u suradnji s Europskom investicijskom bankom najavljuje 200 milijuna eura ulaganja u svemirski sektor, a u svrhu poticanja revolucionarnih inovacija.

Usto, Komisija i Europski investicijski fond (EIF) najavljuju prvi europski pilot-projekt fonda vlasničkog kapitala za svemir u okviru instrumenta InnovFin koji se financira sredstvima EU-a i prvi tehnološki fond usmjeren na svemir koji se financira u okviru pilot-projekta.

Pilot-projekt fonda vlasničkog kapitala za svemir u okviru instrumenta InnovFin vrijedan je 100 milijuna eura, a namijenjen je poticanju inovacija i rasta europskih malih i srednjih poduzeća koja se bave svemirskim tehnologijama.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel

Tijekom 12. Europske konferencije o svemiru u Bruxellesu, EIB i ArianeGroup potpisali su sporazum o potvrdi zajma u iznosu od 100 milijuna eura za novi program za lansirne sustave Ariane 6. Sporazum se financira iz Plana ulaganja za Europu.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel izjavila je: Naša predanost poticanju svemirskih istraživanja i inovacija odražava našu ambiciju da Europa zauzme vodeći položaj u razvoju svemirske tehnologije. Financijski instrumenti Europske unije našim financijskim partnerima, Europskoj investicijskoj banci i Europskom investicijskom fondu omogućavaju ulaganja u rizičnija područja te privlačenje dodatnih ulaganja iz javnog i privatnog sektora. Pristup financijama ključan je za uspjeh europskih svemirskih istraživača, inovatora i poduzetnika.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton izjavio je: Dvije današnje najave predstavljaju temeljite promjene za Europu u financiranju europske svemirske industrije. Prvo, toplo pozdravljam zajam koji je EIB odobrio za projekt Ariane 6 koji je ključan za samostalan pristup svemiru. Drugo, projektom InnovFin šaljemo jasan signal da poslovanje usmjereno prema svemiru u Europi predstavlja odličnu priliku. Inicijativa je ključna za poticanje razvoja i rasta novih europskih svemirskih poduzeća.