PayDo
Boro Sirovica, osnivač i član Uprave Infoarta, i Mario Hegedus, izvrsni direktor Infoarta

IT tvrtka Infoart razvila je aplikaciju PayDo za plaćanje parkinga kojom na brz i jednostavan način privatni i poslovni korisnici mogu platiti satnu, dnevnu, povlaštenu stanarsku ili mjesečnu parkirnu kartu, ali i dnevnu parkirnu kartu izdanu od strane kontrolora.

Aplikacija PayDo ne koristi SMS protokol za plaćanje parkinga, tako da korisnici moraju imati internetsku vezu u trenutku plaćanja. No, idealna je za korisnike koji do sada nisu mogli plaćati SMS-om, a to su, uz ostale, određene kategorije poslovnih korisnika, turisti, te neki privatni korisnici. Za te skupine korisnika jedino rješenje za plaćanje parkiranja bili su parking aparati. Za dio poslovnih korisnika to je značilo prikupljanje računa koje bi kasnije priložili u tvrtki.

Infoart aplikacijom PayDo svim korisnicima omogućava plaćanje parkinga bez dodatnih naknada i bez troškova SMS-a. Svi troškovi vidljivi su na jednom računu. Moguće je kreirati razne načine plaćanja, povezati plaćanje s kreditnom karticom, uplatiti polog pa s njega plaćati, imati paralelno poslovni i privatni račun i slično.

Za sada u osam gradova

Aplikacija je trenutno dostupna u Dubrovniku, Splitu, Zadru, Šibeniku, Puli, Poreču, Rovinju i Osijeku. Od 1. svibnja bit će dostupna u Varaždinu i Sisku, a uskoro se očekuje aktivacija i u ostalim gradovima, uključujući i Zagreb, kako bi usluga bila dostupna na nacionalnom nivou.

Aplikaciju PayDo može se preuzeti za najpopularnije mobilne platforme iOS i Android.

Infoart je informatička tvrtka koja se bavi razvojem vlastitih poslovnih rješenja i rješenja za mobilna plaćanja. Vrlo su aktivni na njemačkom tržištu gdje čak stotinu gradova koristi njihova rješenja u sustavu naplate parkinga. Glavni proizvod Infoarta je IGEUS integracijska i platna (payment) platforma. IGEUS platforma mjesečno procesira 800 milijuna transakcija, od kojih su dva milijuna naplate parkinga.