Uloga informacijskih direktora u kreiranju poslovnih modela

Digitalni poremećaji postavljaju nove izazove pred informacijske direktore (CIO). Od njih se danas traže mnogo šira znanja i vještine te da sudjeluju u promjeni kulture i poslovnih operativnih modela svojih poduzeća

120
informacijski direktori

Kada su analitičari prognozirali trendove s kojima će se informacijski direktori (CIO) susresti u 2020. godini, malo tko je pomišljao da će koronavirus isprazniti urede i kampuse te natjerati direktore informacijskih odjela da organiziraju rad na daljinu za većinu zaposlenika te da razrade i dorade planove za izvanredne situacije s obzirom na neizvjesnu budućnost.

Iako trenutačno većinu vremena posvećuju razmišljanju o tome kako odgovoriti na pandemiju, direktori informacijskih odjela suočeni su s nizom dugoročnih globalnih, ekonomskih i organizacijskih izazova koji ih prisiljavaju da šire svoje znanje i sposobnosti.

“Posao CIO-a doista postaje težak”, kaže Irving Tyler, analitičar i potpredsjednik tvrtke Gartner za portal CIO.com. Od njih se danas očekuje se da uz svoje ključne zadatke razumiju i digitalni dizajn, da znaju primijeniti discipline upravljanja proizvodima u upravljanju informatičkim tehnologijama, da sudjeluju u promjeni kulture svojih poduzeća i da razmišljaju o posljedicama zakona o privatnosti koji su različiti diljem svijeta. To su velike, složene teme o kojima CIO-i ranije nisu morali razmišljati.

CIO-i i sektorski analitičari suočeni su tako s novim izazovima koji mijenjaju ulogu informacijskih direktora i set vještina koje su im potrebne kako bi se prilagodili.

Brzina promjena

Uz odgovarajuću reakciju na pandemiju, uspješne organizacije moraju biti prilagodljive te proaktivno i kontinuirano promišljati svoje temeljne poslovne i vrijednosne koncepte kako bi mogle brzo promijeniti smjer u skladu sa situacijom.

Za većinu CIO-a izazov je kako koristiti tehnologiju za stvaranje dovoljno fleksibilne organizacije koja se može tako brzo prilagođavati tržištu, kaže Brian Hopkins, potpredsjednik i glavni analitičar u tvrtki Forrester. Kao primjer navodi Amazon. “Morate se pozicionirati kao graditelj ekosustava ili sudjelovati u nizu ekosustava.”

Prilagodljivost također zahtijeva izgradnju, eksperimentiranje i pokretanje više poslovnih modela, razlaže Hopkins. Kako informacijski direktori mogu pomoći svom financijskom direktoru da shvati kako treba konfigurirati financijske i računovodstvene sustave da bi kompanija bila fleksibilnija u upravljanju i vođenju financija i više poslovnih modela?

“Postoji niz načina da analizirate svoje usluge vezane uz ljudske resurse i informacijske tehnologije kako biste ih prilagodili u uskladili s različitim potrebama i različitim poslovnim jedinicama koristeći različite poslovne modele”, tumači Brian Hopkins. Postoji i prilagodljiv način upravljanja tehnološkim resursima, dodaje. “Riječ je o platformama utemeljenim na cloudu i iskorištavanju prednosti tehnologija poput Clouda ili umjetne inteligencije te ostalih inovativnih poremećaja u tehnologiji.”

Iako informacijski direktori ne donose takve poslovne odluke, ovo je prilika da se izdignu iz svojih osnovnih odgovornosti i razviju viziju s izvršnim direktorom, kaže Hopkins. “Njihova konzultantska uloga postaje važnija nego ikada prije.”

Geopolitičke promjene

Geopolitičke promjene utječe na internet, a to pak ima velike posljedice na posao informacijskih direktora, upozorava analitičar Gartnera Irving Tyler.

“Nekad smo imali univerzalnu perspektivu. Željeli smo da svi imaju iste sustava, da ih koristimo na isti način i da informacije teku bez ograničenja. Sada imamo segmentaciju digitalnih društava – američki internet nasuprot europskom ili ruskom internetu – kao i konotacije političkih, vjerskih i vrijednosnih sustava koje rezultiraju novim zakonima i propisima – od kalifornijskog Zakona o privatnosti potrošača do Opće uredbe o zaštiti podataka u Europskoj uniji.”

“To će za informacijske direktore biti vrlo izazovno”, kaže Tyler. Oni će morati smisliti kako povezati svoje globalne mreže. To zahtijeva da informacijski direktor preuzmu ulogu analitičara.

“Ono čemu informacijski direktor može dodati najviše vrijednosti je razumijevanje uloge tehnologije iznad njene tehnološke razine. Na primjer, kako se te tehnologije primjenjuju, kako utječu na vrijednosne sustave društva, kako su potencijalno opasne za te sustave vrijednosti i što bi moglo potaknuti društvo na primjenu novih poslovnih zakona i ograničenja”, razlaže Tyler.

“To je nova odgovornost za CIO-ove jer oni ne mogu jednostavno dati tehnologiju poslovnim liderima i prepustiti im da ju primjenjuju bez razumijevanja posljedica. U konačnici će informacijski direktori biti oni koji će mijenjati sustave kako bi se nosili s posljedicama.”

Novi poslovni operativni modeli

Većina organizacija kreirala je nove digitalne poslovne modele, ali većina ih nije spremna njima upravljati, kaže Tyler. Vođenje, upravljačke strukture, načini rada i procesi donošenja odluka uglavnom se temelje na tradicionalnim poslovnim modelima. “Sada ljudi trebaju raditi drugačije. Imamo različite vrste timskih struktura, različitu brzinu rada i razinu agilnosti.”

“Traži se brzina, ali ne možemo postići brzinu ako svi ne krenemo brzo u istom smjeru”, tumači pak Troy DuMoulin, potpredsjednik odjela za istraživanje i razvoj u konzultantskoj kompaniji Pink Elephant. „Uloga informacijskog lidera je stvoriti zajednički osjećaj identiteta – osjećaj zajedništva, vrijednosti, smjera, načina rada, što je najvažnije za ovu zajednicu.”

Informacijski direktor mora sudjelovati u dizajniranju i izvršavanju poslovnih operativnih modela kako bi oni bili učinkoviti te mora utjecati na promjene u praksi, odlučivanju i kulturi, kaže Tyler. “Tehnologija će biti važan dio svega toga.”

Zajednički ekosustavi stvaraju poslovnu vrijednost

U budućnosti će se poslovna vrijednost stvarati i dijeliti vrlo različito zbog ekosustava i tehnologija koje ih pokreću.

“Većina tradicionalnih poslovnih modela bila je orijentirana prema ‘meni’ – ‘moji proizvodi’, ‘moji kupci’, ‘moji dobavljači’. Sada moramo shvatiti da je nužno povezati se s drugima u ekosustav kako bismo bili uspješniji”, objašnjava Tyler.

To često znači odustajanje od paradigmi, poput “tajnog sastojka” proizvoda, i dijeljenje informacija s partnerima kako bismo pronašli sto novih načina korištenja proizvoda koji imaju koristi za oba poduzeća. To također može značiti odmak od tradicionalnih pristupa tržištu i istraživanje novih digitalnih kanala.

Cijeli koncept stvaranje i distribuiranja vrijednosti se mijenja, a tradicionalni pristup predstavlja rizik. Ta promjena razmišljanja jedan je od najvećih izazova svih menadžera, ali posebno za informacijske direktore kojima će trebati strateške vještine, znanje o upravljanju rizikom i sposobnost analize rizika.

Ispreplitanje uloga izvršnih direktora

Danas se poslovna strategija temelji na tehnologiji, „ali u tradicionalnim poduzećima postoji puno suprotstavljenih strana koje se međusobno ne razumiju i imaju različita očekivanja”, upozorava dr. Abel Sanchez, izvršni direktor i znanstveni istraživač u Laboratoriji za proizvodnju i produktivnost na MIT-u. To može biti jedan od razloga zašto poduzeća kombiniraju IT, digitalne i podatkovne uloge, ili drže informacijske direktore po strani te eksperimentiraju s nadležnostima odnosno s time tko koga izvještava.

“Uloga informatike je u prijelomnoj fazi, a poduzeća koja promišljaju integriraju elemente tradicionalne uloge glavnog digitalnog službenika, informacijskog direktora, tehničkog direktora, glavnog arhitekta, glavnog službenika za podatke i glavnog službenika za inovacije u novi model tehničkog lidera”, kaže Claus Torp Jensen koji obavlja ulogu digitalnog službenika za digitalne tehnologije i šefa tehnologije, uključujući CTO i CIO, u Memorial Sloan Kettering centru za rak u New Yorku.

Druge tvrtke imaju razdvojene uloge informacijskog direktora, menadžera za podatke, menadžera za korisnike i ostale menadžerske uloga. Njihove se nadležnosti isprepliću tako da takve tvrtke igraju “hijerarhijski bingo” jer se ne zna tko je za što odgovoran i tko kome podnosi izvješća, upozorava Hopkins.

Tyler savjetuje informacijskim direktorima da se pripreme za promjenu svoje uloge tako da budu otvoreni za promjene i ulože vrijeme u učenje.

“Ako želite biti dobar izvršni menadžer, trebali biste puno vremena uložiti u učenje, postavljanje pitanja i razgovore sa stručnjacima iz drugih područja” poručuje Irving Tyler iz Gartnera.


Sadržaj omogućila Addiko banka