Kibernetička sigurnost pridonosi stvaranju veće vrijednost i boljim rezultatima

Globalno istraživanje u kojemu je sudjelovalo više od 3000 rukovoditelja i IT stručnjaka iz cijelog svijeta pokazalo je da najboljih 25 posto ispitanika nisu samo predvodnici na području kibernetičke sigurnosti, već stvaraju veću vrijednost i ostvaruju bolje poslovne rezultate

43
kibernetička sigurnost

Organizacije koje u svoj pristup digitalnim inicijativama uključe pitanje kibernetičke sigurnosti motivirano poslovnim potrebama, postižu bolje rezultate od konkurencije, zaključak je PwC-ovog istraživanja o povjerenju u digitalno okruženje Digital Trust Insights Survey iz svibnja 2019.

Globalno istraživanje u kojemu je sudjelovalo više od 3000 rukovoditelja i IT stručnjaka iz cijelog svijeta pokazalo je da najboljih 25 posto ispitanika – predvodnika na tržištu (na engl. trailblazers) – ne samo da predvode na području kibernetičke sigurnosti, već stvaraju veću vrijednost i ostvaruju bolje poslovne rezultate.

Među ispitanicima koji smatraju da je povećanje prihoda najvažnija vrijednost koja se očekuje od digitalne transformacije, gotovo 90 posto predvodnika izjavilo je kako povrat koji ostvaruju ispunjava ili nadilazi njihova očekivanja (u usporedbi sa 66 posro ostalih ispitanika).

Ti predvodnici su također i znatno optimističniji po pitanju potencijalnog rasta prihoda i profitne marže svojih tvrtki, pri čemu ih 57 posto očekuje porast prihoda za 5 posto ili više, dok ih 53 posto očekuje porast profitne marže za 5 posto ili više.

Istraživanje je otkrilo ključne demografske informacije o predvodnicima. Mnogi od njih su velika društva: 38 posto ispitanika iz tvrtki čija je vrijednost najmanje 1 milijardu američkih dolara su takvi predvodnici. Sektor financijskih usluga i sektor tehnologije, medija i telekomunikacija (TMT) osobito su dobro zastupljeni u skupini vodećih. Trideset tri posto ispitanika iz sektora financijskih usluga i 30 % ispitanika iz sektora TMT su predvodnici, u usporedbi s otprilike četvrtinom baze ispitanika u ostalim sektorima.

Gledano geografski, samo 21 % ispitanika s područja Europe, Bliskog istoka i Afrike su predvodnici, u usporedbi s 30 % s u obje Amerike i 30 % u regiji Azije i Pacifika.

Što izdvaja predvodnike

Glavne karakteristike po kojem se predvodnici izdvajaju od svoje konkurencije u korporativnom svijetu uključuju usklađivanje vlastitih poslovnih i kibernetičkih strategija, primjenu pristupa koji analizira rizike i koordinaciju svojih timova s ciljem upravljanja rizicima. Ključni rezultati PwC-ovog istraživanja o povjerenju u digitalno okruženje, Digital Trust Insights, pokazuju koje to prednosti predvodnici imaju na sva tri područja:

  • Povezanost kroz strategiju: 65 posto predvodnika izrazito se slaže s tvrdnjom da je njihov tim za kibernetičku sigurnost uklopljen u poslovanje, da dobro poznaje poslovnu strategiju organizacije i ima razvijenu strategiju kibernetičke sigurnosti koja podržava poslovne imperative (naspram 15 % ostalih)
  • Povezanost kroz pristup koji u obzir uzima rizike: 89 posto predvodnika izjavilo je da postoji dosljednost uključivanja njihovih timova za kibernetičku sigurnost u upravljanje rizicima povezanim s poslovnom transformacijom organizacije ili digitalnim inicijativama (naspram 41 posto ostalih).
  • Koordinacija u provedbi: 77 posto predvodnika izrazito se slaže s tvrdnjom da njihov tim za kibernetičku sigurnost u dovoljnoj mjeri komunicira s višom upravljačkom razinom da može razumjeti stav svoje organizacije prema preuzimanju rizika na području osnovnih poslovnih aktivnosti (naspram 22 posto ostalih).

Preventivne reakcije

“Stavljanjem naglaska na izgradnju povjerenja u digitalno okruženje, predvodnici potiču na poduzimanje proaktivnijih, preventivnih reakcija kojima se ove strategije uklapaju u poslovanje, za razliku od ostalih koji prvenstveno nastoje na reaktivan način umanjiti učinke kibernetičkih prijetnji na poslovanje”, komentira TR Kane, voditelj usluga strategije, transformacije i upravljanja rizicima u PwC-u u SAD-u.

Više od 80 posto predvodnika kaže kako su predvidjeli novi kibernetički rizik za digitalne inicijative i ograničili ga prije nego što je mogao utjecati na njihove partnere ili korisnike (u usporedbi sa 60 posto ostalih).

“Organizacije koje proaktivno pristupe kibernetičkoj sigurnosti i uklope je u svaku korporativnu aktivnost imat će najbolje izglede za iskorištavanje prednosti digitalne transformacije, ograničavanje povezanih rizika i izgradnju povjerenja”, dodaje Grant Waterfall, voditelj Odjela za usluge kibernetičke sigurnosti i privatnost za područje Europe, Bliskog istoka i Afrike iz PwC-a iz Ujedinjene Kraljevine.

“Naše istraživanje ističe potrebu da organizacije uključe svoje timove za kibernetičku sigurnost u poslovanje kako bi podržali strateške ciljeve. Nije riječ samo o zaštiti imovine – ključno je imati strateške partnere unutar organizacije”, dodaje Paul O’Rourke, voditelj Odjela kibernetičke sigurnosti i privatnosti za regiju Azije i Pacifika iz PwC-a Australija.


Sadržaj omogućila Addiko banka