Grupa Zagrebačke banke u devet mjeseci ostvarila dobit od 1,8 mlrd kn

Depoziti komitenata čine primarni izvor financiranja. Iznose 135.062 milijuna kuna. Povećanje od 7.658 milijuna kuna (+6,0%) ostvareno je u depozitima stanovništva i pravnih osoba

93
Grupa Zagrebačke banke
Ivan Vlaho, predsjednik Uprave Zagrebalke banka [Foto: Zagrebačka banka]

Grupa Zagrebačke banke u prvih devet mjeseci 2022. ostvarila je 1.826 milijuna kuna dobiti nakon oporezivanja. Dobit je za 547 milijuna kuna (+42,8%) veća u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

Situacija u Ukrajini nije značajno izravno utjecala na izloženosti Grupe. Međutim, sveukupne negativne posljedice i ekonomski trendovi neizravno utječu i na poslovanje banke. Usprkos tome, poslovni prihodi su povećani.

“Naša kapitalna i likvidnosna pozicija ostale su snažne, uz imovinu dostatno pokrivenu rezervacijama. Dobrobit naših zaposlenika i klijenata naš je prioritet, kao i podrška društvu i okruženju u kojem poslujemo. Osnažujemo naše zajednice za napredak i u razdobljima poremećaja. Nastojimo pružiti najbolja rješenja našim klijentima, pristupamo im individualno kako bi naša ponuda bila prilagođena njihovim potrebama”, navodi Banka u financijskom izvješću objavljenom putem Zagrebalke burze.

Iz Zagrebačke banke ističu da uvode “nove načine pružanja usluga – prepoznajući prilike u tehnološkim trendovima, digitalizacijom i podatkovnom orijentiranošću, stavljajući klijente u središte svih naših aktivnosti”, da je održivost ugrađena bančine strategije te da usmjeravaju sredstva gospodarskim aktivnostima koje ostvaruju sveukupan pozitivan utjecaj.

Rezultatu Grupe najviše doprinose Zagrebačka banka d.d., UniCredit Bank d.d. Mostar i UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

Ključni pokazatelji poslovanja

Poslovni prihodi: 3.916 milijuna kuna
Troškovi poslovanja: 1.727 milijuna kuna
Dobit od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke: 2.106 milijuna
kuna
Troškovi vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke: 42 milijuna kuna
Krediti i predujmovi komitentima: 88.719 milijuna kuna
Depoziti komitenata: 135.062 milijuna kuna

Poslovni prihodi veći su za 329 milijuna kuna odnosno za 9,2 posto.

Neto prihod od kamata iznosi 2.177 milijuna kuna, uz malo povećanje od 46 milijuna kuna (+2,2%).
Neto prihod od provizija i naknada iznosi 1.212 milijuna kuna i veći je za 163 milijuna kuna (+15,5%).
Neto dobit od trgovanja i ostali prihodi i rashodi iznose 527 milijuna kuna, veći su za 120 milijuna kuna (+29,5%) najvećim dijelom zbog veće dobiti iz trgovanja.

Troškovi poslovanja iznose 1.727 milijuna kuna i ostali su na istoj razini kao u prethodnoj godini. Omjer troškova i prihoda iznosi 44,10 posto.

Dobit od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke iznosi 2.106 milijuna kuna. Povećanje od 297 milijuna kuna (+16,4%) rezultat je prethodno opisanih kretanja u poslovnim prihodima i troškovima poslovanja.

Troškovi vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke iznose 42 milijuna kuna, manji su za 339 milijuna kuna.

Imovina Grupe iznosi 169.886 milijuna kuna, veća je za 11,4 milijarde kuna (+7,2%).

Neto krediti i predujmovi komitentima iznose 88.719 milijuna kuna. Povećanje od 7,1 milijardi kuna (+8,6%) ostvareno je iz kredita pravnim osobama i stanovništvu.
Depoziti komitenata čine primarni izvor financiranja. Iznose 135.062 milijuna kuna. Povećanje od 7.658 milijuna kuna (+6,0%) ostvareno je u depozitima stanovništva i pravnih osoba.
Depoziti kreditnih institucija iznose 7.749 milijuna kuna. Povećani su za 2,7 milijarde kuna (+54,7%).

Dobit Zagrebačke banke d.d. 1,55 milijardi kuna

Zagrebačka banka d.d. ostvarila je 1.555 milijuna kuna dobiti nakon oporezivanja u prvih devet mjeseci 2022. godine. Dobit je za 488 milijuna kuna (+45,7%) veća u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Poslovni prihodi su povećan, a kapitalna i likvidnosna pozicija ostale su snažne, uz imovinu dostatno pokrivenu rezervacijama.

Ključni pokazatelji poslovanja:

Poslovni prihodi: 3.052 milijuna kuna
Troškovi poslovanja: 1.235 milijuna kuna
Dobit od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke: 1.772 milijuna
kuna
• Troškovi vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke: 98 milijuna kuna
Krediti i predujmovi komitentima: 72.451 milijun kuna
Depoziti komitenata: 114.625 milijuna kuna

Poslovni prihodi iznose 3.052 milijuna kuna, veći su za 276 milijuna kuna (+9,9%):

Neto prihod od kamata iznosi 1.672 milijuna kuna, malo povećanje od 21 milijun kuna (+1,3%).
Neto prihod od provizija i naknada iznosi 952 milijuna kuna, veći je za 153 milijuna kuna
(+19,1%).
Neto dobit od trgovanja i ostali prihodi i rashodi iznose 428 milijuna kuna, veći su za 102
milijuna kuna (+31,3%) najvećim dijelom zbog veće dobiti iz trgovanja.

Troškovi poslovanja iznose 1.235 milijuna kuna, na istoj razini. Omjer troškova i prihoda iznosi 40,47 posto.

Dobit od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke iznosi 1.772 milijuna kuna. Povećanje od 242 milijuna kuna (+15,8%) rezultat je prethodno opisanih kretanja u poslovnim prihodima i troškovima poslovanja.

Troškovi vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke iznose 98 milijuna kuna, manji su za 351 milijun kuna.

Imovina Banke iznosi 142.701 milijun kuna, veća je za 10,3 milijarde kuna (+7,7%).

Neto krediti i predujmovi komitentima iznose 72.451 milijuna kuna. Povećanje od 5.1 milijardi kuna (+7,6%) ostvareno je iz kredita pravnim osobama i stanovništvu.
Depoziti komitenata čine primarni izvor financiranja. Iznose 114.625 milijuna kuna. Povećanje od 7,4 milijarde kuna (+6,9%) ostvareno je u depozitima stanovništva i pravnih osoba.
Depoziti kreditnih institucija iznos 4.323 milijuna kuna. Povećani su za 1,7 milijarde kuna
(+66,1%).