HNB preuzima od HUB-a izračun Nacionalne referentne stope

NRS je jedna od referentnih kamatnih stopa koje se u Republici Hrvatskoj koriste u financijskim proizvodima i ugovorima, uključujući i ugovore o kreditu s potrošačima

142
NRS - Nacionalna referentna stopa

Hrvatska narodna banka (HNB) objavila je da preuzima od Hrvatske udruge banaka (HUB) izračun Nacionalne referentne stope prosječnog troška financiranja hrvatskoga bankarskog sektora (NRS).

HNB će svoj prvi izračun NRS-a, koji se odnosi na prvo tromjesečje ove godine, objaviti u svibnju 2020. u skladu s utvrđenim kalendarom objave. Također će na svojim mrežnim stranicama objaviti i metodologiju za izračun NRS-a.

Posljednje razdoblje za koje će NRS izračunavati HUB je četvrto tromjesečje 2019. godine, a referentna kamatna stopa bit će objavljena u veljači ove godine.

NRS je jedna od referentnih kamatnih stopa koje se u Republici Hrvatskoj koriste u financijskim proizvodima i ugovorima, uključujući i ugovore o kreditu s potrošačima. Preduvjet za daljnje korištenje NRS-a od 1. siječnja 2020. je usklađenost s Uredbom Europske unije br. 2016/1011 koja propisuje regulatorni okvir za izračun referentnih vrijednosti koje se koriste na financijskim tržištima kako bi se osigurala njihova ispravnost i točnost.

Zakon o potrošačkom kreditiranju propisuje da kreditne institucije kod kredita s promjenjivom kamatnom stopom definiraju parametar koji prate u kontekstu donošenja odluke o njezinoj korekciji, a on mora biti jasan i poznat potrošačima. Kreditne institucije mogu izabrati jedan od parametara propisanih Zakonom: referentne kamatne stope (EURIBOR, LIBOR), NRS, prinos na trezorske zapise Ministarstva financija i prosječne kamatne stope na depozite građana u danoj valuti.

Udio kredita odobrenih uz NRS iznosi 29 posto

Nacionalna referentna stopa jedna je od značajnijih referentnih kamatnih stopa u Republici Hrvatskoj koju je izračunavala i objavljivala Hrvatska udruga banaka (HUB). Udio kredita odobrenih uz NRS u ukupnim kreditima s promjenjivom kamatnom stopom u rujnu 2019. iznosio je 29 posto, odnosno 46 milijardi kuna odobrenih kredita kreditnih institucija uz promjenjivu kamatnu stopu.

S obzirom na to da u Hrvatskoj u vrijeme stupanja na snagu Zakona o potrošačkom kreditiranju u siječnju 2013. nije postojala referentna kamatna stopa koja bi u skladu s novim propisom mogla biti primjenjivana jednako kao i međunarodne referentne stope (EURIBOR, LIBOR), Hrvatska udruga banaka definirala je Nacionalnu referentnu stopu prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sektora koja se temelji na javno objavljenim podacima HNB-a.

U priopćenju HNB navodi da preuzima izračun NRS-a “zbog važnosti NRS-a za domaće financijsko tržište te osiguranja kontinuiteta i neovisnosti njegova izračuna i objave, a u svjetlu činjenice da HUB u ovom trenutku ne ispunjava kriterije kojima moraju udovoljavati administratori referentnih vrijednosti”.

Nova uloga HNB-a u izračunu NRS-a i korištenje podataka koje banke i štedne banke dostavljaju HNB-u u sklopu redovnog izvješćivanja podrobnije su razrađeni Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama koji je prošao javnu raspravu.