Kako građani mogu osigurati priljev novca koji se ne može ovršiti

Fina savjetuje građane koji imaju nepodmireno dugovanje ili misle da je neki vjerovnik pokrenuo prisilnu naplatu duga, da to besplatno provjere putem servisa e-Blokade te da si otvaranjem zaštićenog računa osiguraju priljev novčanih sredstava koji se ne može ovršiti

88
Ovrhe

Nakon šestomjesečne mjere kojom je Vlada Republike Hrvatske odgodila otplatu dugova fizičkih osoba prema vjerovnicima, u ponedjeljak 19. listopada, nastavljaju se provoditi ovrhe na novčanim sredstvima.

Fina će na temelju zadužnice, pravomoćne sudske presude ili neke druge osnove za plaćanje koja je zaprimljena u Fini, naložiti banci da novčana sredstva s dužnikova računa prebaci vjerovniku. Ako dužnik/ovršenik ima dovoljno novaca na računu za otplatu duga, banka će iznos duga prenijeti ovrhovoditelju u cijelosti i dug će biti plaćen. Dužnik može dalje slobodno raspolagati novcima na svom računu.

Oni dužnici koji nemaju dovoljno novaca na računu za otplatu duga, a Fina je za njih zaprimila osnovu za plaćanje, trebaju otvoriti zaštićeni račun u Fini. Fina će odmah naložiti banci otvaranje zaštićenog računa na koji će se uplaćivati zaštićena primanja poput primanja po osnovi socijalne skrbi, naknade za bolovanje, dječjeg doplatka i slično te većine iznosa plaće ili mirovine. Npr. ako umirovljenik ima mirovinu 4000 kuna, na zaštićeni račun se uplaćuje 3000 kuna, dok se 1000 kuna uplaćuje na redovni račun s kojeg banka potom sredstva prenosi ovrhovoditelju za otplatu duga.

Građani mogu besplatno putem servisa e-Blokade, kojem pristupaju putem sustava e-Građani, provjeriti imaju li dug, tko je ovrhovoditelj, otvoriti zaštićeni račun te preuzeti sve dokumente vezane uz ovrhu.

Za provjere vezane uz prijedloge ovrha koji se nalaze kod javnih bilježnika treba kontaktirati Hrvatsku javnobilježničku komoru na telefon 01/6065-510.

Za vrijeme moratorija javni bilježnici zaprimili su oko 170 tisuća prijedloga za donošenja rješenja o ovrsi koja sada, zajedno s onim donesenima prije moratorija, ide na naplatu. Riječ je o ukupno 319 tisuća rješenja ukupne vrijednosti 16 milijardi kuna.

Prema prijedlogu postupanja koje je Ministarstvo pravosuđa dostavilo javnobilježničkoj komori ovrhe će se provoditi u tri vala. U prvoj fazi na naplatu ide oko 108 tisuća ovrha poslanih do 30. lipnja, druga faza slijedi 20. studenoga, a treća 20. siječnja.

Građani najviše duguju financijskim institucijama, a najčešća su dugovanje za  telekomunikacijske usluge.

Vlada je u proceduru poslala prijedlog izmjena i dopuna postojećeg Ovršnog zakona koji je u javnoj raspravi do 29. listopada. Ministar pravosuđa Ivan Malenica tvrdi kako će se predloženim izmjenama postupak ovrhe skratiti i pojeftiniti.

>>Putem sustava e-Građani možete provjeriti imate li ovrhu

>>Kako otvoriti zaštićeni račun?