Obrtni krediti na godišnjoj razini pali za 11,7 posto

U odnosu na kolovoz 2018. ukupni krediti za investicije i obrtna sredstva bili su u kolovozu niži za 2,2 mlrd. kuna pri čemu je nastavljen negativan trend koji traje od svibnja 2012. godin, navode analitičari RBA

23
ukupni krediti poduzećima za obrtna sredstva i investicije

Prema podacima HNB-a ukupni krediti poduzećima za obrtna sredstva i investicije krajem kolovoza iznosili su 62,4 mlrd kuna što je smanjenje na mjesečnoj razini od 0,3 posto, a godišnjoj razini za 3,4 posto. U odnosu na kolovoz 2018. ukupni krediti za investicije i obrtna sredstva bili su u kolovozu niži za 2,2 mlrd. kuna pri čemu je (izuzev rujna 2017. te svibnja i lipnja 2018.) nastavljen trend negativnih godišnjih stopa rasta koji traje od svibnja 2012. godine, navode u dnevnoj ekonomskoj analizi analitičari RBA.

Promatrano prema valutnoj strukturi, ukupni devizni krediti poduzećima (koji uključuju i kredite uz valutnu klauzulu, a u ukupnim kreditima čine udio od 63,2%) zabilježili su negativnu godišnju stopu rasta od 9,2% te su se spustili na 39,5 mlrd. kuna. S druge strane, kunski krediti nefinancijskim trgovačkim društvima na godišnjoj razini bilježe rast za 8,4% (+1,774 mil. kuna) te je njihovo stanje na kraju kolovoza iznosilo 22,9 mlrd. kuna.

Ovo je ujedno i peti mjesec za redom u kojem je zabilježena pozitivna godišnja stopa rasta (negativne godišnje stope trajale su od ožujka 2017.) ukazujući na povećanje sklonosti zaduživanja u lokalnoj valuti u uvjetima niskih kamatnih stopa na domaćem tržištu.

Investicijski krediti porasli za 5,2 posto

Prema podacima o ukupnim plasmanima nefinancijskim poduzećima na osnovi transakcija (koji isključuju utjecaj tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana) u kolovozu je na godišnjoj razini iskazan pad od –1,9%.

Negativna godišnja stopa promjene plasmana poduzećima posljedica je aktiviranja državnih jamstava za kredite brodogradilištima i smanjivanja potraživanja od grupe Agrokor, što je povezano i s operativnom provedbom nagodbe. Nadalje, iznos plasmana poduzećima na osnovi stanja u kolovozu je na mjesečnoj razini zabilježio blagi rast od 0,3 posto dok je na godišnjoj razini iskazan pad od -5,8 posto što je većinom posljedica prodaja nenaplativih plasmana.

Promatrano prema vrstama kredita, krediti za investicije su uz mjesečni rast za 1,3 posto te godišnji rast od 5,2 posto na kraju kolovoza iznosili 33,1 mlrd. kuna. S druge strane, krediti za obrtna sredstva nastavljaju s još višim negativnim godišnjim stopama rasta (-11,7%). Naime, uz mjesečni pad za 2,1% krediti za obrtna sredstva su na kraju kolovoza iznosili su 29,3 mlrd. kuna.

I do kraja godine kreditna aktivnost banaka nastavit će rasti predvođena kreditiranjem sektora stanovništva, čije bi stope rasta trebale nastaviti s blagim usporavanjem. I dok se u uvjetima dobrog punjenja proračuna može računati s daljnjim razduživanjem središnje države, krediti poduzećima vjerojatno će bilježiti tek skromne stope rasta.