Vlada otpisuje potraživanja u iznosu od 700 milijuna kuna

Riječ je o otpisu potraživanja prma korisnicima kredita odobrenim u okviru Programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske te potraživanja prema korisnicima kredita odobrenim na temelju Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje

u 17:59 Zadnja izmjena: 16.03.2019 u 17:59
203
otpis duga
Predsjednik Vlade Andrej Plnković na 147. sjednici Vlade RH (izvor: vlada.hr)

Hrvatska Vlada na sjednici u petak odlučila je otpisati potraživanja prema korisnicima kredita  odobrenim u okviru Programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske te potraživanja prema korisnicima kredita odobrenim na temelju Zakona o Fondu za razvoj. Ukupno će se otpisati oko 700 milijuna kuna.

Tako će se 285-orici korisnika kredita u programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika HV-a ukupno otpisati 32,14 milijuna kuna.

Kada je pak riječ o kreditima odobrenim od strane bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje, predviđa se otpis duga od 668,72 milijuna kuna. Od tog iznosa 505.96 milijuna kuna odnosi na glavnicu, a 162,76 milijuna kuna na kamate.

U obrazloženju odluke o otpisu kredita odobrenih u okviru Programa zapošljavanja razvojačenih pripadnika HV-a Vlada podsjeća da je navedeni program donesen u svibnju 1996. godine. U okviru programa odobreno je 3655 kredita u ukupnom iznosu od 319,59 milijuna kuna.

Promjene uvjete kreditiranja

Zbog problema u otplati kredita Vlada je nekoliko puta mijenjala uvjete i način kreditiranja: produžavan je poček, omogućen je reprogram duga te otpis kredita u slučaju smrti, djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti korisnika kredita, teškog socijalnog položaja korisnika kredita, elementarne nepogode koja je prouzročila štetne posljedice za korisnika i članove zajedničkog kućanstva te otpis do 80 posto duga u slučaju jednokratne otplate kredita uz namirenje minimalno 20 posto iznosa duga.

Na temelju navedenih odluka od ukupno 3655 odobrenih kredita na zahtjev korisnika kredita i na temelju pozitivnog mišljenja stručnog povjerenstva osnovanog pri Ministarstvu branitelja do sada je otpisano 1829 kredita u iznosu od 208,16 milijuna kuna.

Novom Vladinom odlukom otpisuju se potraživanja za koja su zahtjevi za otpis predani u razdoblju od 2016. do 2018. i za koje je stručno povjerenstvo utvrdilo da ispunjavaju uvjete za otpis.

Kreditni program Fonda za razvoj i zapošljavanje

Fond za razvoj i zapošljavanje osnovan je pak 2002. i djelovao je do 2010. godine. Nakon toga njegove poslove preuzelo je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Nadzor i naplatu odobrenih kredita preuzelo je 2012. Ministarstvo financija.

Na dan 31. prosinca 2012. na temelju kredita koje je odobrio Fond evidentiran je ukupni dug u iznosu 1,62 milijarde kuna. Ukupna glavnica iznosila je 1,36 milijardi (dospjela glavnica iznosila je 684,97 milijuna kuna, a nedospjela glavnica 679,06 milijuna kuna), dok su ukupne kamate iznosile 258,38 milijuna kuna. Potraživanja na ime glavnice duga za 29 korisnika kredita u stečajnom postupku iznosila su 394,94 milijuna kuna dok su se postupci prisilne naplate vodili protiv 40 korisnika kredita čije su obveze na ime glavnice iznosile 125,04 milijuna kuna.

Do 30. rujna prošle godine Ministarstvo financija naplatom je smanjilo glavnicu za 344,29 milijuna kuna. U državni proračun uplaćeno je 280,23 milijuna kuna, dok je preostali iznos namiren pretvaranjem potraživanja u kapital društava odnosno preuzimanjem nekretnina.

Stečena prava i sudske tužbe

Vlada je 2013. donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja, kojom je korisnicima kredita Fonda omogućen otpis duga u visini između 30 i 70 posto iznosa odobrenog i iskorištenog kredita.

Iduće godine Vlada je izmijenila Uredbu tako da je odobrila samo obročnu otplatu kredita te otpis potraživanja na temelju kamata dok otpisi na ime glavnice kredita nisu odobravani.

Korisnici kredita Fonda pozvali su se tada na stečena prava (odluke bivšeg fonda i Vladina Uredba iz 2013.) te su počeli pokretati sudske sporove. Državno odvjetništvo izjasnilo se da nema pravnih zapreka za sporazumno rješavanje sporova. Odvjetništvo je upozorilo da se ne postupanjem i ne donošenjem odgovarajuće odluke državni proračun potencijalno izlaže dodatnim troškovima i eventualnim novim zahtjevima za odštete.

Nova Vladina odluka velikim dijelom odnosi se na potraživanja prema korisnicima kredita koji su tužili državu jer im je ukinula pravo na otpis glavnice prema Uredbi iz 2013. godine.

Uvjeti otpisa

U cijelosti se otpisuju krediti kod kojih je ukupni dug pojedinog korisnika – glavnica te redovna i zatezna kamata – na dan 31. prosinca 2018. godine manji od 500 tisuća kuna.

Jednokratno se otpisuje 30 posto odobrenih i iskorištenih kredita od strane bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje u iznosu od 97,06 milijuna kuna te potraživanja na temelju pripadajuće ugovorne i/ili zatezne kamate u ukupnom iznosu od 75,92 milijuna kuna, pod uvjetom da dospjela glavnica bude uplaćena najkasnije do 30. rujna 2019. godine.

Dodatno se odobrava otpis 20 posto nedospjele glavnice odobrenih i iskorištenih kredita od strane bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje u iznosu od 13,77 milijuna kuna korisnicima kredita koji u cijelosti uplate nedospjelu glavnicu do 30. rujna ove godine.

Otpis cjelokupnog potraživanja prema fizičkim i pravnim osobama po kreditima odobrenim od strane bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje odobren je i u sljedećim slučajevima:

  • ako je riječ o potraživanjima koja se ne mogu naplatiti u postupku likvidacije zbog brisanju pravne osobe iz sudskog registra
  • ako potraživanja nisu namirena i ne mogu se namiriti u ovršnom postupku uz uvjet da korisnik kredita sam snosi sve nastale troškove parničnog postupka,
  • ako potraživanja nisu namirena i nije izvjesna naplata iz postojećih instrumenata osiguranja te ako daljnje provođenje postupka ekonomski nije opravdano,
  • ako je riječ o potraživanjima prema korisnicima kredita, fizičkim osobama teškog gospodarskog i/ili socijalnog položaja i/ili zdravstvenog stanja.

Prije otpisa duga –  provjera

Ukupno će prema ovim točkama biti otpisano 481,98 milijuna kuna. Od toga se 395,13 milijuna kuna odnosi na glavnicu, redovna kamata iznosi 32,23 milijuna kuna, a zatezna kamata 54,61 milijuna kuna.

Vlada ističe da će se prije provedbe otpisa duga provesti provjera namjenskog trošenja odobrenih kreditnih sredstava te provjera namirenja obveza prema Državnom proračunu kako korisnika kredita tako i njihovih povezanih društava i povezanih fizičkih osoba.

Budući da je jedan od uvjeta za otpis potraživanja da korisnici podmire dug na temelju glavnice do 30. rujna, predviđa se da će u državni proračun bilo uplaćeno 103,22 milijuna kuna.