Raiffeisen MOD isplatio višak korisnicima mirovina iz 3. stupa

Korisnicima privremenih mirovina iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja RMOD-a, koji su imali isplatu cijele 2019. godine, na ime viška bit će isplaćena prosječno jedna mirovina, a korisnicima doživotnih mirovina prosječno gotovo tri mirovine

235
Raiffeisen MOD višak

Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. (RMOD) je u utorak 24. lipnja isplatilo višak sredstava iz ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, ostvarenog u 2019. godini.

Korisnicima mirovina iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja RMOD-a, koji su imali isplatu cijele 2019. godine, na ime viška bit će isplaćena prosječno jedna mirovina za korisnike privremenih mirovina te prosječno gotovo tri mirovine za korisnike doživotnih mirovina. Korisnicima koji su primali mirovinu samo dio godine bit će isplaćen razmjeran iznos.

Uprava RMOD-a donijela je odluku o isplati dijela viška korisnicima mirovina iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (III. stup) razmjerno iznosu ugovorene mirovine, trajanju isplate, obliku mirovine i potrebnom iznosu tehničke pričuve za svaki pojedini ugovor o mirovini.

Mogućnost isplate viška regulirana je Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 22/14, 29/18 i 115/18)), u skladu s kojim je imenovani ovlašteni aktuar RMOD-a napravio izračun ukupno ostvarenog viška za sve aktivne ugovore u 2019. godini.