DIP objasnio kako ćemo glasati

Preporuka je da birači na dan izbora izmjere tjelesnu temperaturu. Ako je temperatura viša od 37,2 stupnja, ako imate respiratorne ili druge simptome karakteristične za COVID-19, ne smijete pristupiti biralištu. Javite se svom lječniku

101
upute za provođenje izbora
Predsjednik državnog izbornog povjerenstva Đuro Sessa

Državno izborno povjerenstvo (DIP) predstavilo je u ponedjeljak na konferenciji za medije tehničke upute za provođenje izbora s obzirom na epidemiološku situaciju. Riječ je o tehničkim uputama za provedbu izbora na redovnim biračkim mjestima, koje se odnose na gotovo sedam tisuća biračkih mjesta u Hrvatskoj, te tehničkim uputama za provedbu izbora u domovima za starije i nemoćne, s obzirom na to da za njih postoje posebni epidemiološki zahtjevi kako bi se zaštitili korisnici domova.

Upute se djelomično preklapaju, ali postoje neke specifičnosti u dijelu koji govori o glasanju u domovima za starije i nemoćne, istaknuo je predsjednik DIP-a Đuro Sessa.

Uputama je propisano uređenje biračkog mjesta, organizacija izbora na biračkom mjestu, ponašanje birača i članova biračkih odbora, način kako će se omogućiti glasovanje osobama koje ne mogu doći na biračko mjesto, uključujući osobe u samoizolaciji.

Građani u samoizolaciju moraju se bez odgode, do četvrtka prijaviti izbornim povjerenstvima u svojim gradovima i općinama kako bi se ta informacija mogla na vrijeme proslijediti biračkim odborima te kako bi birački odbori mogli napraviti plan svog rada na dan izbora kako bi se glasanje omogućilo što većem broju građana, poručilo j Državno izborno povjerenstvo.

Naravno, dodao je Sessa, izbornim povjerenstvima se mogu javiti i oni koji u samoizolaciji završe nakon četvrtka.

Uz tehničke upute, DIP se pozvao na opće upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na okupljanje većeg broja ljudi.

Uređenje biračkih mjesta

Gradska i općinska izborna povjerenstva su dužna voditi brigu da sva biračka mjesta prije početka glasanja budu oprana i dezinficirana.

Glasačke kutije i paravani moraju biti razmaknuti najmanje 1,5 metara. Ako na biračkom mjestu postoji više paravana, oni moraju biti udaljeni 1,5 metar.

Predsjednici, zamjenici i članovi biračkih odbora

Svi članovi biračkog odbora moraju nositi maske. Preporuka je da nose rukavice, a ako imaju oštećenja na koži ruku rukavice su obavezne.

Rukavice mora obvezno nositi član biračkog odbora koji identificira birača prilikom dolaska na biračko mjesto.

Predsjednici biračkih odbora će osigurati da na ulazu na biračko mjesto bude dezinficijens, i odredit će člana biračkog odbora koji će nanositi dezinficijens na ruke birača ili će nadgledati je li birač to sam učinio.

Glasačka kutija mora biti od članova biračkog odbora biti udaljena najmanje 1,5 metar u trenutku kada birač ubacuje u nju glasački listić.

Mjere za članove biračkih odbora koji izlaze izvan biračkog mjesta

Uobičajeno je da se biračima koji iz zdravstvenih razloga, invaliditeta ili nemoći ne mogu doći na biračko mjesto osigura dolazak članova biračkog odbora na njihovo mjesto stanovanja. Sada je takvo glasanje omogućeno i osobama u samoizolaciji.

Glasanje će se odvijati pred vratima stana birača. Preporuka je da takvi birači imaju maske, a članovi biračkog obora koji izlaze do birača imat će i maske i rukavice i dezinficijens. Dezinficirat će ruke birača prije i poslije glasanja, rukavice koje sami nose te birački materijal i kuvertu s glasačkim listićem.

Vjerojatno će se događati da neki birači neće moći izaći ispred svog stana. Tada će član biračkog odbora staviti nazuvke na cipele kako bi mogao ući u stan.

Osobe u samoizolaciji će također glasati ispred ulaznih vrata svoga stana Morat će obvezno nositi masku i pridržavati se ostalih epidemioloških mjera.

Epidemiološke mjere nakon zatvaranja biračkog mjesta

Prije početka prebrojavanja glasova, odnosno prije istresanja listića iz glasačkih kutija, predsjednik biračkog odbor i njegov zamjenik moraju osigurati da sve radne površine budu dezinficirane.

Tek nakon što se dezinficirane radne površine osuše, glasački listići mogu se izvaditi iz glasačkih kutija.

Preporuke za birače

Preporučuje se da birači u jutarnjim satima na dan izbora izmjere tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 stupnja, ako imaju respiratorne ili druge simptome karakteristične za COVID-19, moraju se javiti nadležnom liječniku. U tom slučaju ne smiju pristupiti biračkom mjestu, kao ni birači zaraženi COVID-om ili birači kojima je određena samoizolacija.

Druga preporuka za birače je da nose maske. To se izričito preporučuje  biračima koji pripadaju rizičnim skupinama zbog drugih bolesti.

Birači će moći ostvariti svoje biračko pravo i ako pristupe na biračko mjesto bez maske.

Ako birač nosi masku, prilikom identifikacije će ju morati privremeno skinuti na udaljenosti od dva metra od člana biračkog odbora koji provodi identifikaciju.

Obveze birača

Svaki birač je prilikom dolaska na biračko mjesto dužan dezinficirati ruke, samostalno ili uz pomoć člana biračkog odbora.

Birač mora održavati fizički razmak od najmanje 1,5 metra od ostalih osoba, a to će nadgledati članovi biračkih odbora.

Birači na biračko mjesto ulaze jedan po jedan, uz održavanje propisanog fizičkog razmaka.

Ako moraju pričekati, poželjno je da čekaju na otvorenom prostoru ako je to moguće. Ako moraju čekati u zatvorenom prostoru, moraju paziti na fizičku udaljenost od drugih osoba.

U prostoriji gdje je birački odbor može biti onoliko birača koliko je označeno biračkih mjesta za glasovanje. Birač se na biračkom mjestu mora zadržavati što je moguće kraće, odnosno onoliko dugo koliko mu je potrebno da glasa.

Preporuka je da birači sa sobom ponesu vlastitu kemijsku olovku.

Ako ne budu imali svoju olovku, moći će glasovati kemijskom olovkom na biračkom mjestu. Zbog toga je potrebno dezinficirati kemijske olovke i radne površine.

Upute za promtrače

Uz obavezno pridržavanje uputa koje je ranije izdo DIP, promatrači moraju obavezno dezinficirati ruke prilikom dolaska na biralište.

Dužni su održavati fizički razmak od 1,5 metara od ostalih osoba, nositi maske, a rukavice su obvezne samo ako imaju oštećenu kožu na rukama.

Predsjednik ili član biračkog odbora ovlašteni su udaljiti promatrača koji se ne pridržava propisanih mjera.

Ostale osobe prisutne na biračkom mjestu – mediji ili osobe u pratnji birača kada on glasa u pratnji druge osobe – dužne su dezinficirati ruke, održavati fizički razmak.

I njima se preporučuje nošenje maski i rukavica.

Tehničke upute za provedbu glasanja u domovima za stare i nemoćne

Dezinficiranje vode ovlaštene osobe u domovima za stare i nemoćne.

Članovi biračkih odbora, promatrači i druge osobe moraju nositi maske, rukavice i nazuvke na cipelama.

U slučaju da pojedine osobe u ustanovama ne mogu pristupiti biračkom mjestu, koje će vjerojatno biti u holu ili predvorju ustanove, članovi biračkog odbora će izaći van biračkog mjesta te otići u hodnike ispred soba ili po potrebi u sobe korisnika kako bi omogućili glasanje.

Birački odbori će poduzimati mjere kao na redovitom biračkom mjestu, uključujući dezinficiranje rukavica, maski, glasačkih materijala, kuverti s glasačkim listićem prije odlaganja.

Ovlašteni djelatnik ustanove vodit će računa o ostalim epidemiološkim mjerama.

Promatrači moraju nositi maske, rukavice i nazuvke. U ustanovi se moraju zadržati cijeli dan, bez odlaska i povratka u ustanovu.

Sessa: Nitko ne može jamčiti da će svi u samoizolaciji glasati

“Ne možemo jamčiti da će svi građani glasovati. Ljudi u samoizolaciju nisu posebna kategorija, iako treba provesti neke dodatne aktivnosti kako bi im se omogućilo glasovanje. Ali to pravo nije apsolutno i nikad se nije tvrdilo da će svima koji ne mogu pristupiti biralištu biti omogućeno glasovanje, čak i ako se prijave na vrijeme. Birački odbori će učiniti sve što mogu da to pravo omoguće što većem broju građana. Ali nitko ne može jamčiti da će svi u samoizolaciji glasati”, rekao je predsjednik DIP-a Đuro Sessa.

Rekao je također da nema uvjeta kako bi se glasanje osiguralo zaraženim osobama, bez obzira je li riječ o COVID-u 19 ili ekoj drugoj zaraznoj bolesti.

Tijekom konferencije je stigla obavijest da je Nacionalni stožer civilne zaštite ukinuo mjeru samoizolacije za one koji ulaze u Hrvatsku iz BIH.

Birački odbori popunjeni su 97 posto, tako da DIP ne očekuje probleme oko toga.

Sessa je obacio mogućnost da birališta ostanu otvorena duže zbog pandemije. “Svi koji se zateknu na biralištu u sedam sati mogu glasati. A za produženje izbora ionako bi trebalo mijenjati zakon. Nema potrebe da se produžuje vrijeme.”

Na pitanje ima li među članovima biračkih odbora onih koji ne žele ili se boje obilaziti osobe u samoizolaciji, Sessa je rekao kako je organizacija rada pojedinig biračkog odbora stvar predsjednika i njegova zamjenika.

“Svi koji su se prihvatili članstva u odborima znaju da im je to dužnost. Svaki odbor ima deset članova pa ne bi trebalo biti problema.”

Uobičajeno je da osobama koje ne mogu izaći na biračko mjesto odlaze dva člana biračkog odbora: u pravilu jedan vladajući i jedan oporbeni.

“Birački odbor bi trebao osigurati paritet. Ideja je da se članovi odbora  međusobno kontroliraju, da paritet bude isti”, zaključio je Sessa.