RBI u eurozoni ove godine očekuje pad BDP-a za 4 posto

Mjere koje se poduzimaju kako bi se ograničilo širenje koronavirusa vjerojatno će rezultirati ozbiljnom recesijom u eurozpodručju. Pad BDP u ovoj godini mogao bi iznositi 4 posto

27
BDP u eurozoni

Raiffeisen Bank International AG (RBI) revidirala je svoje izglede zbog promijenjenih okolnosti koje utječu na svakodnevicu i globalno gospodarstvo, a posljedica su mjera koje se poduzimaju kako bi se ograničilo širenje virusa COVID-19. Povezana ograničenja će vjerojatno rezultirati ozbiljnom recesijom u euroroni (pretpostavlja se pad BDP-a za 4 posto u 2020.) s negativnim posljedicama za tržišta RBI-a (pretpostavlja se pad BDP-a do 6 posto u 2020.):

  • RBI smanjuje svoja očekivanja u pogledu rasta kredita za 2020.
  • Trenutačno se očekuje porast stopa rezervacija za financijsku godinu 2020. za između 50 i 75 baznih bodova, ovisno o trajanju i težini narušenosti sustava.
  • RBI ima za cilj realizirati omjer troškova i prihoda od oko 55 posto u srednjem roku te procjenjuje kako će trenutačne okolnosti utjecati na taj pokazatelj u 2021.
  • U srednjem roku cilj RBI-a jest konsolidirani povrat od vlasničkog kapitala od oko 11 posto, no još uvijek procjenjuje utjecaj trenutačne okoline na profitabilnost u 2020.
  • RBI potvrđuje svoju ciljanu stopu CET1 od oko 13 posto.
  • Na osnovi tog cilja RBI namjerava distribuirati između 20 i 50 posto konsolidirane dobiti.

RBI je objavila svoje financijsko izvješće za 2019. godinu koje je dostupno online na linku http://ar2019.rbinternational.com. Isto ne sadrži revidirane izglede. U usporedbi s preliminarnim brojkama objavljenima 6. veljače 2020. nije bilo bitnih promjena u ključnim podacima.