Kreditne linije za poboljšanje energetske učinkovitosti

EBRD-ovu programu REENOVA+ kao partneri pristupili su Erste banka i Hrvatska poštanska banka, a očekuje se da će im se uskoro pridružiti još neke banke

332
REENOVA+

Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog gospodarenja energijom i korištenje obnovljivih izvora energije u privatnom i javnom sektoru već godinama je u fokusu poslovnih, ali i razvojnih banaka.

Tako je Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenula nekoliko programa za promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije: prvi je bio program WeBSEFF koji je usmjeren na privatne i javne korisnike, a slijedio je 60 milijuna eura vrijedan program REENOVA+, specijaliziran za ulaganja u poboljšanje energetske učinkovitosti hrvatskog stambenog sektora.

Od 2006. do danas EBRD je u Hrvatskoj u sklopu svojih programa promicanja energetske učinkovitosti i OIE uložio oko 327 milijuna eura u 31 projekt ukupne investicijske vrijednosti 2,1 milijarde eura, što je rezultiralo smanjenjem ukupne godišnje emisije CO2 za oko devet posto.

Specijalizirane kreditne linije EBRD-a za energetsku učinkovitost usmjerene su financiranju krajnjih klijenata koji mogu biti fizičke osobe, mali i srednji poduzetnici ili velika poduzeća.

Namjena tih linija može se podijeliti u tri glavne grupe:
(1) poboljšanje energetske učinkovitosti koje privatne osobe poduzimaju u vlastitim stanovima ili apartmanima;
(2) investicijski krediti za poslovne subjekte koji se bave proizvodnjom, opskrbom i/ili ugradnjom opreme, materijala i tehnologija nužnih za provedbu stambene energetske učinkovitosti i/ili obnovljivih energetskih ulaganja;
(3) obrtna sredstva za dobavljače koji sudjeluju u provedbi stambene energetske učinkovitosti i/ili ulaganja u područjima obnovljivih izvora energije.

REENOVA+ u suradnji s poslovnim bankama

REENOVA+ se realizira u partnerstvu s hrvatskim bankama. Programu se prva pridružila Erste&Steiermärkische Bank, a u veljači ove godine uključila se i Hrvatska poštanska banka.

“Očekujemo da će se tijekom sljedećih mjeseci u program uključiti još neke hrvatske banke partneri”, kaže Ivana Miličić iz EBRD-a.

Kreditna linija koju je EBRD potpisao s Erste Bankom u programu REENOVA+ iznosi 10 milijuna eura, dok je s HPB-om potpisana kreditna linija od dva milijuna eura.

Erste Bank je koncept EKO kreditiranja građana uvela još sredinom 2010., a nedavno su smanjili kamatu na sve nove stambene EKO kredite. U sklopu REENOVA+ programa nude EKO potrošačke kredite za ulaganja do 30.000 eura.

Kamata je za cijelo vrijeme otplate kredita fiksna i kreće se od 5,90 do 6,10 posto, dok se naknada za odobrenje kredita ne naplaćuje.

U poslovanju s pravnim osobama Erste Bank prati investicijske projekte iz područja OIE, energetske učinkovitosti i reciklaže otpada.

Značajan interes

Prepoznaju, također, potencijal uštede energije ulaganjem u energetsku učinkovitost u privatnim i javnim objektima te industrijskim postrojenjima. Za takve projekte klijentima je omogućena posebna kreditna linija u suradnji s EBRD-om. “Interes za ovu vrstu kredita je značajan te vjerujemo da će u idućem razdoblju dodatno rasti”, ističu u Ersteu.

HPB svojim kreditnim linijama podržava sve vrste investicija na zgradama, od održavanja, adaptacije, energetske obnove do nabave uređaja i opreme. Suvlasnicima koji investicijom povećaju energetsku učinkovitost za najmanje jedan razred, HPB snižava kamatu za 0,25 postotnih bodova. Krediti za suvlasnike stambenih zgrada odobravaju se u kunama ili uz valutnu klauzulu euro, s rokom otplate do 15 godina.

Od ostalih programa za energetsku obnovu, HPB poduzetnicima nudi zelene kredite namijenjene financiranju solarnih sustava, kupnji, izgradnji i opremanju niskoenergetske nekretnine te poboljšanju energetske učinkovitosti poslovne nekretnine i/ili cijelog proizvodnog procesa.

Zeleni kredit odobrava se u kunama, uz valutnu klauzulu euro ili u eurima. Maksimalan rok otplate kredita je 10 godina uz mogućnost počeka do 24 mjeseci. Banka kreditira do 100 posto predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.

Tekst je objavljen u Privrednom vjesniku od 19. lipnja 2017. (br. 3983) u Tlocrtu, posebnom prilogu o nekretninama, uređenju i graditeljstvu koji za Privredni vjesnik priprema tvrtka Točka Na I Media d.o.o.

U Tlocrtu pročitajte:

Dragutin Kamenski: Novo preslagivanje svest će hrvatsku građevinsku operativu na nekoliko kompanija

Energetskom obnovom 11 javnih objekata do uštede od 30 mil. kuna godišnje

Osijek: Najbolje idu mali poslovni prostori