Revolut u Hrvatskoj ne može otvarati ni voditi tekuće ni žiro račune

Revolut Bank UAB je u Hrvatskoj ovlašten pružati usluge primanje depozita i ostalih povratnih sredstava, dok ostale usluge, uključujući i platne usluge, neće i ne smije pružati

39
Revolut Bank

Revolut Bank UAB  u Hrvatskoj može prikupljati depozite svojih klijenata na depozitni račun, ali ne smije otvarati i voditi račune za plaćanje, primjerice tekući račun ili žiroračun, poručila je Hrvatska narodna banka ponukana zanimanjem javnosti za regulatorni okvir poslovanja tvrtki Revolut Payments UAB i Revolut Bank UAB u Hrvatskoj.

Od dana pristupanja naše zemlje Europskoj uniji pružatelji platnih usluga u Republici Hrvatskoj mogu biti i institucije za elektronički novac osnovane u drugoj državi članici Unije. Takve institucije, u skladu sa Zakonom o elektroničkom novcu, na području Hrvatske mogu izdavati elektronički novac i/ili pružati platne usluge koristeći se pravom na poslovni nastan ili slobodom pružanja usluga, nakon što nadležno tijelo matične države članice o tome obavijesti Hrvatsku narodnu banku (tzv. passporting), tumače iz HNB-a.

Također, prema Zakonu o kreditnim institucijama, kreditna institucija sa sjedištem u drugoj državi članici Unije može u Hrvatskoj pružati uzajamno priznate usluge koje je ovlaštena pružati u matičnoj državi članici putem podružnice osnovane u Republici Hrvatskoj. Također, kreditna institucija sa sjedištem u drugoj državi članici može privremeno neposredno pružati usluge koje je ovlaštena pružati u državi članici u kojoj ima sjedište, i to od dana kada Hrvatska narodna banka dobije obavijest nadležnog tijela iz te države članice o neposrednom pružanju usluga s popisom usluga koje kreditna institucija namjerava pružati na području Hrvatske.

Revolut ne smije u Hrvatskoj pružati platne usluge

Revolut Payments UAB i Revolut Bank UAB imaju sjedište u Litvi. HNB je u studenome 2020. od litavske narodne banke (Lietuvos bankas / Bank of Lithuania) zaprimio obavijest da će Revolut Bank UAB započeti s pružanjem uzajamno priznatih usluga u Hrvatskoj, ali samo usluga primanje depozita i ostalih povratnih sredstava, dok ostale usluge, uključujući i platne usluge, neće i ne smije pružati.

Platne usluge definirane su člankom 4. Zakona o platnom prometu i između ostalog uključuju otvaranje i vođenje računa za plaćanje. Prema tom zakonu računi za plaćanje su računi koje vodi pružatelj platnih usluga na ime jednog ili više korisnika platnih usluga kojima se korisnici platnih usluga koriste za izvršavanje platnih transakcija. Tekući račun ili žiroračun vrste su računa za plaćanje, ističe HNB.

Prema uvjetima poslovanja Revolut Bank UAB vodi depozitne račune na koji korisnik može pohraniti novac i povući ga isljučivo na temelju vlastitog zahtjeva. Revolut Banka UAB u tim uvjetima poslovanja ističe da nije ovlaštena pružati platne usluge te novac na taj račun može uplaćivati i s njega izvršavati isplatu samo korisnik. Jedini način uplate i isplate s toga depozitnog računa je transferom koji korisnik izvršava s računa za elektronički novac koji ima otvoren u Revolut Payments UAB.

Revolut Payments UAB je institucija za elektronički novac kojoj je odobrenje za izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga izdala također Lietuvos bankas. Notificirana je za neposredno pružanje usluge izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga u Republici Hrvatskoj još 7. siječnja 2019. sukladno Zakonu o elektroničkom novcu.

Klijenti Revolut Payments UAB-a sklapanjem ugovora s Revolut Bank UAB-om raspolažu depozitnim računom u kreditnoj instituciji (Revolut Bank UAB), a računom za plaćanje u instituciji za elektronički novac (Revolut Payments UAB). U slučaju da Revolut Bank UAB od Lietuvos bankas zatraži i dobije licencu za pružanje platnih usluga i da litvanski regulator o tome obavijesti HNB, tada bi Revolut Bank UAB mogao otvarati i voditi račune za plaćanje, uključivo tekući račun ili žiro račun.

Tko nadzire Revolut

HNB upozorava da nadzor nad institucijom za elektronički novac, koja neposredno pruža usluge u Republici Hrvatskoj, provodi nadležno tijelo matične države članice u kojoj je toj instituciji izdano odobrenje. U slučaju Revolut Payments UAB-a to je litavska narodna banka.

Pravo prekograničnog pružanja usluga na području Europskog gospodarskog prostora vrijedi za sve licencirane pružatelje platnih usluga i izdavatelje elektroničkog novca, pa tako i za institucije koje su osnovane u Hrvatskoj.

No, hrvatska središnja banka naglašava da ona ne daje odobrenja za rad niti obavlja superviziju poslovanja kreditnih institucija iz drugih država članica EU-a koje neposredno pružaju usluge u Hrvatskoj. Superviziju njihovog poslovanja obavljaju nadležna tijela država članica koja su im izdala odobrenje za rad.

Europska agencija za nadzor banaka (EBA) vodi registar svih kreditnih institucija koje su licencirane za pružanje usluga u EU-u te se u tom registru obvezno navodi naziv nadležnog supervizora i tijela koje upravlja službenim priznatim sustavom osiguranija depozita u državi članici.

HNB također upozorava da bi prikupljeni depoziti od kreditne institucije Revolut Bank UAB bili uključeni u sustav osiguranja depozita u Republici Litvi, a ne u Republici Hrvatskoj.

Sredstva klijenata Revolut Bank UAB-a koja se nalaze na njihovim računima za plaćanje u Revolut Payments UAB-u nisu obuhvaćena sustavom osiguranja depozita. To je jasno naznačeno u općim uvjetima poslovanja Revolut Bank UAB-a.

>>Revolut kreće i kao banka u Hrvatskoj

>>Depoziti kod Revolut Bank su osigurani kroz litavski sustav osiguranja