Što biste trebali znati o subvencioniranim stambenim kreditima

Zahtjev za subvencioniranje zajedno sa zahtjevom za stambeni kredit podnosi se odabranoj kreditnoj instituciji, a mogu ga podnijeti kreditno sposobni građani mlađi od 45 godina koji ne posjeduju stan ili kuću

1000
subvencionirani stambeni krediti 2020
Image by Photo Mix from Pixabay

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, u utorak, 17 ožujka, najavilo je da će se prilagođavati novonastaloj situaciji zbog koronavirusa, no zbog mladih ljudi koji su već prikupili svu dokumentaciju, uspostavili kontakt s bankama, dali kapare i potpisali predugovore, poziv za predaju zahtjeva za subvencioniranje stambenog kredita će biti otvoren, kako je i najavljeno, 30. ožujka.

Ministar Predrag Štomar poručio je da će svima koji predaju potpunu dokumentaciju sredstva biti osigurana. Pratit će se tijek zaprimanja zahtjeva te prema tome donijeti odluka kad će se poziv zatvoriti. Kako je ranije najavljeno, novi poziv za subvencioniranje stambenih kredita bit će otvoren već krajem ljeta, tako da svi koji u proljetnom roku ne stignu prikupit svu dokumentaciju, novu priliku imat će već u rujnu.


Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) pokrenula je novi krug programa subvencioniranja stambenih kredita. U ovom krugu sudjeluje trinaest banaka, a subvencionirani stambeni krediti ovog proljeća odobravat će se uz efektivne kamatne stope u rasponu od 2,19 do 3,70 posto.

Zahtjevi za subvencioniranje stambenog kredita podnosit će se usporedo sa zahtjevom za stambeni kredit u banci koju odabere podnositelj zahtjeva od 30. ožujka do 8. travnja.

Subvencioniranje stambenih kredita je program kojim Vlada Republike Hrvatske hrvatskim državljanima želi olakšati stambeno zbrinjavanje kroz subvenciju za otplatu stambenog kredita.

>>Nova runda subvencioniranih stambenih kredita kreće 30. ožujka

Tko može podnijeti zahtjev za subvenciju?

Zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita mogu podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji:

 • nisu stariji od 45 godina
 • imaju kreditnu sposobnost tj. ispunjavaju uvjete banke za dobivanje stambenog kredita,
 • nemaju u vlasništvu stan odnosno kuću te čiji izvanbračni partneri, supružnici ili neformalni životni partneri nemaju u vlasništvu stan, odnosno kuću koji zadovoljavaju osnovne higijensko-tehničke uvjete za život, odnosno koji u vlasništvu imaju samo jedan stan ili kuću koji zadovoljavaju osnovne higijensko-tehničke uvjete za život, ali taj stan ili kuću prodaju kako bi kupili veći stambeni prostor.
Naziv kreditne institucije Najviše efektivne kamatne stope (%)
kn euro
1 Hrvatska poštanska banka 2,19 2,19
2 Privredna banka Zagreb 2,48 2,48
3 Zagrebačka banka 2,49 2,49
4 OTP banka 2,54 2,54
5 Podravska banka 2,59 2,59
6 Istarska kreditba banka Umag 2,60 2,47
7 Karlovačka banka 2,70 2,60
8 Raiffeisen Bank Austria 2,70 2,40
9 Agram banka 2,79 2,79
10 BKS Bank 2,89 2,25
11 Erste&Steiermaerkische Bank 3,05 2,50
12 Kentbank 3,06 2,99
13 Croatia banka 3,70 3,70
EKS – efektivna kamatna stopa na kredit sukladno članku 11. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita na prvih pet godina otplate ne može biti viša od 3,75 psoto, a najmanje sljedeće dvije godine neće biti viša od 10 posto efektivne kamatne stope određene za prvih pet godine otplate kredita

Što se subvencionira?

Subvencionira se stambeni kredit za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po četvornom metru s PDV-om u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju HNB-a na dan isplate kredita.

Rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina.

Subvencionirati se može isključivo kupnja završenih stanova koji imaju svu dokumentaciju propisanu Zakonom ili izgradnja obiteljskih kuća. Zakon o subvencioniranju stambenih kredita ne predviđa subvencioniranje stanova u izgradnji.

Cijena četvornog metra može biti veća od 1500 eura, a ukupni iznos kredita veći od 100.000 eura, ali razlika se ne subvencionira.

Visina subvencije

Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta u kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi i kreće se od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti definirano je osam skupina u kojoj se nalazi grad ili općina prema indeksu razvijenosti:

• Skupina I 51% mjesečnog obroka ili anuiteta
• Skupina II 8% mjesečnog obroka ili anuiteta
• Skupina II 45% mjesečnog obroka ili anuiteta
• Skupina IV 42% mjesečnog obroka ili anuiteta
• Skupina V 39% mjesečnog obroka ili anuiteta
• Skupina VI 36% mjesečnog obroka ili anuiteta
• Skupina VII 33% mjesečnog obroka ili anuiteta
• Skupina VIII 30% mjesečnog obroka ili anuiteta

>>Popis svih općina i gradova s postotcima subvencioniranja sukladno indeksu razvijenosti 

Koliko traje subvencija?

Subvencije se dodjeljuju prvih pet godina otplate stambenog kredita.

U slučaju da podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva imaju utvrđeni invaliditet od najmanje 50 posto, rok za subvencioniranje kredita produžuje se dvije godine.

Za svako živorođeno ili posvojeno dijete za vrijeme trajanja subvencije, rok za subvencioniranje kredita produžuje se za dvije godine, a za svako dijete koje nije navršilo 18 godina u trenutku podnošenje zahtjeva za subvencionirani stambeni kredit za jednu godinu.

Koje dokumente je potrebno pripremiti?

Zahtjev za subvencioniranje kredita mora sadržavati ime, prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj korisnika kredita, traženi iznos kredita i rok otplate.

Korisnik kredita uz zahtjev za subvencioniranje kredita, osim dokumenata koje traži odabrana kreditna institucija, prilaže:

Za kupnju kuće ili stana:

 • presliku osobne iskaznice
 • presliku rodnog lista za maloljetno dijete
 • predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita
 • presliku zemljišnoknjižnog izvatka
 • presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje zbog kupnje većeg stana ili kuće za
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje zbog kupnje većeg stana ili kuće
 • izjava o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine.

Za zgrade građene prije 15. veljače 1968. treba dostaviti akt nadležnog tijela koji tu potvrdu, sukladno Zakonu o gradnji, izjednačava s uporabnom dozvolom.

Za gradnju ili rekonstrukciju kuće:

 • presliku osobne iskaznice
 • presliku rodnog lista za maloljetno dijete
 • presliku zemljišnoknjižnog izvatka
 • presliku akta za građenje
 • presliku troškovnika radova izrađenog na temelju glavnog odnosno izvedbenog projekta, iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće i
 • izjava o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine.

Za subvenciju za rekonstrukciju kuće treba priložiti građevinsku dozvolu. Ako je riječ o manje zahtjevnim radovima, koji ne iziskuju ishodovanje građevinske dozvole, subvencija se ne može odobriti. Naime, cilj Zakona je rješavanje stambenog pitanja, a smatra se da nekretnina koju treba samo adaptirati već zadovoljava uvjete za stambeno zbrinjavanje.

Kako do subvencioniranog kredita?

 1. Na području Republike Hrvatske pronađite stan ili kuću koju želite kupiti ili građevinsko zemljište za gradnju kuće ili imate kuću koju je potrebno dovršiti
 2. Nakon odabira nekretnine odaberite neku od banaka s kojima je APN ugovorio subvencioniranje stambenih kredita te zatražite detaljne informacije o uvjetima, mogućnostima i rokovima otplate stambenog kredita (od 15 do 30 godina)
 3. Javite se u banku radi izrade procjene vrijednosti nekretnine te informacije o potrebnoj dokumentaciji za procjenu kreditne sposobnosti
 4. Nakon što APN objavi javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju predajte dokumente, zahtjev za stambeni kredit te zahtjev za subvencioniranje kredita u banku (u ovom krugu zahtjevi se zaprimaju od 30. ožujka do 8. travnja).
 5. Odabrana kreditna institucija dužna je u roku od osam dana od dana uredno podnesenog zahtjeva odlučiti ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete za davanje kredita.
 6. Ako je dokumentacija u redu, banka odobrava kredit i šalje dokumentaciju u APN.
 7. Uvidom u dokumentaciju APN utvrđuje jesu li ispunjeni svi propisani uvjeti. Ako procijeni da je to potrebno, Agencija može zatražiti dopunu zahtjeva, no rok nije propisan zakonom.
 8. APN-ovo Povjerenstvo za odobravanje subvencioniranih stambenih kredita prema redoslijedu podnošenja zahtjeva kreditne institucije (prema urudžbenom zapisniku) odobrava obrađene i potpune zahtjeve te ih u roku od 3 dana od donošenja odluke dostavlja kreditnim institucijama podnositelja zahtjeva.
 9. Kreditna institucija dužna je u roku od 8 dana od zaprimanja Odluke o odobravanju subvencioniranja stambenog kredita dostaviti Ugovor o subvencioniranom kreditu APN-u. Potpisane i ovjerene Ugovore APN vraća kreditnoj instituciji koja također potpisuje i ovjerava ugovor te poziva korisnika kredita na potpisivanje istog.
 10. Nakon što sve tri strane – APN, kreditna institucija i korisnik kredita – potpišu ugovor, banka ga dostavlja APN-u
 11. Završni korak je isplata kredita.

Nekretnina za koju je odobren subvencionirani stambeni kredit može se prodati tijekom trajanja subvencije, no tada se kredit se proglašava dospjelim u cijelosti i korisnik mora vratiti cjelokupni iznos subvencije. Iznos subvencije nije potrebno vratiti ako se kredit proglašava dospjelim po isteku roka od 2 godine nakon roka subvencioniranja kredita.

Idući krug zaprimanja zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita najavljen je za rujan.