Zagrebačka banka u 2019. ostvarila dobit od 1,56 mlrd kuna

Operativni rezultat je dobar, glavne kategorije prihoda i rashoda su stabilne, a neto dobit je pod utjecajem jednokratnih ostalih rashoda I povećanih troškova rezervacija za sudske troškove, navodi se u izvješću

241
Zagrebačka banka u 2019

Zagrebačka baka d.d. u 2019. ostvarila je dobit nakon oporezivanja od 1,56 milijardi kuna, navodi se u nekonsolidiranom nerevidiranom financijskom izvješću o poslovanju za prošlu godinu. Neto dobit je za 15,9 posto manja nego 2018. godine.

Operativni rezultat je dobar, glavne kategorije prihoda i rashoda su stabilne, a neto dobit je pod utjecajem jednokratnih ostalih rashoda i povećanih troškova rezervacija za sudske troškove, navodi se u izvješću. Dodaje se također da Banka ima dobru kapitalnu poziciju te solidan potencijal da podupre kreditne aktivnosti i razvojne potencijale svojih klijenata.

Uslijed pozitivnih trendova u okruženju ostvaren je rast kredita, dok su ukupni volumeni pod utjecajem prodaje dijela portfelja ne prihodujućih kredita.

Transformacija poslovanja i stvaranje novih vrijednosti

U uvjetima brzih tehnoloških promjena Zagrebačka banka usmjerena je na transformaciju poslovanja i stvaranje novih vrijednosti za svoje klijente, poručuju iz najveće kreditne institucije u Hrvatskoj.

Poslovni prihodi Zagrebačke banke u prošloj godini iznosili su 4,21 milijardu kuna što je za 65 milijuna kuna ili 1,5 posto manje u odnosu na prethodnu godinu.

Neto prihodi od kamata porasli su na godišnjoj razini za 76 milijuna kuna ili 2,8 posto te iznose 2,74 milijarde kuna. To je rezultat promjene u strukturi bilance, uz stabilan prosječni volumen kredita i niže troškove financiranja, navodi se u izvješću.

Neto prihod od provizija i naknada manji je za 22 milijuna kuna odnosno dva posto manji te iznosi 1,08 milijardi kuna.

Neto dobit od trgovanja i ostali prihodi i rashodi iznose 389 milijuna kuna, što je 119 milijuna kuna ili 23,4 posto manje nego 2018. godine. U Banci pad objašnjavaju jednokratnim ostalim rashodima iako su prihodi od trgovanja i dividendi bili porasli.

Troškovi poslovanja u 2019. dosegnuli su 1,62 milijarde kuna. U usporedbi s prethodnom godinom porasli su za 26 milijuna kuna ili 1,6 posto.

>>Miljenko Živaljić podnio ostavku na mjesto predsjednika Uprave ZABA-e

Dobit iz poslovanja manja zbog rezervacija

Dobit od poslovanja prije vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke iznosi 2,59 milijardi kuna. U odnosu na prethodnu godinu dobit od poslovanja manja je za 3,4 posto odnosno za 91 milijun kuna.

Troškovi vrijednosnog usklađenja i rezerviranja za gubitke iznosili su 761 milijuna kuna. U usporedbi s prethodnom godinom porasli su za 191 milijun kuna, prvenstveno zbog povećanih troškova rezerviranja za sudske sporove.

Imovina Banke u prošloj godini porasla je za 4,39 milijardi kuna ili 3,9 posto, te je na dan 31. prosinca 2019. dosegnula iznos od 117,63 milijarde kuna.

Krediti i predujmovi komitentima iznose 66,5 milijardi kuna i veći su za 799 milijuna kuna (+1,2%), najviše uslijed povećanja kredita stanovništvu.

Depoziti komitenata, koji čine primarni izvor financiranja, iznose 93,92 milijarde kuna, U godinu dana porasli su za 8,5 milijardi kuna ili 9,9 posto.

Prema konsolidiranim podacima Grupa Zagrebačke banke u 2019. ostvarila je neto dobit nakon oporezivanja od 1,76 milijardi kuna, što je pak 13,8 posto manje nego prethodne, 2018. godine.