Potpisani 560 mil. kuna vrijedni ugovori za radove u aglomeraciji Rijeka

Građevinsko poduzeće Krk će kroz pet godina izgraditi 71 kilometar kanalizacije, 25 kilometara vodovoda i 43 crpne stanice. Na javni sustav odvodnje bit će priključeno ukupno 30 tisuća potrošača

100
aglomeracija Rijeka
Ugovore su potpisali direktor Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini i predsjednik uprave GP Krk, izvođača radova, Sanjin Purić [Izvor: Grad Rijeka]

U Rijeci su potpisani ugovori o radovima na području Rijeke i Kastva u sklopu projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka. Vrijedni su 560 milijuna kuna (s PDV-om), cijeli projekt vrijedan je 2,2 milijarde kuna (s PDV-om), a sredstvim Europske unije financira se više od 70 posto.

Građevinsko poduzeće Krk će kroz pet godina izgraditi 71 kilometar kanalizacije, 25 kilometara vodovoda i 43 crpne stanice. Na javni sustav odvodnje bit će priključeno ukupno 30 tisuća potrošača.

“Ovim se potvrđuje da je Rijeka jedno od najvećih gradilišta u Hrvatskoj. Realiziraju se mnoge privatne i javne investicije”, istaknuo je riječki gradonačelnik Marko Filipović. “Posebno mi je drago da na ove dvije grupe radova, nakon potpisivanja ugovora s izvođačem iz Kine za gradnju novog pročišćivača otpadnih voda, imamo domaće izvođače radova.” Najavio je i skoro potpisivanje još jednog ugovora, za treću grupu radova, s izvođačem iz Albanije.

“Nadam se da će radovi teći planiranom dinamikom, a sugrađane molim za razumijevanje, jer je riječ o dugotrajnim radovima, s velikim brojem kilometara nove vodoopskrbne mreže, kao i sustava odvodnje otpadnih voda”, poručio je Filipović.

Cijeli projekt obuhvaća izgradnju 217 kilometara kanalizacije, 125 crpnih stanica, novi pročistač otpadnih voda na Delti i stotinu kilometara vodopskrbne mreže u Rijeci i Kastvu te općinama Viškovo. Čavle i Jelenje.

Nakon završetka projekta, postotak stanovnika koji žive u objektima priključenim na mrežu javne kanalizacije na području aglomeracije sa sadašnjih 75 posto bit će povećan na 92 posto.